Huskvarna Mountain 2020

Huskvarna Mountain 2020

Karta

Deltagare anländer så sent som möjligt till tävlingen, kom så tätt inpå er start som möjligt. Lämna tävlingsområdet och anläggning så snart som möjligt efter målgång. 
  • Det finns ingen möjlighet till dusch eller omklädning, enbart toaletter med tvål och vatten (vid IKHP-stugan).
  • Totalt får det vistas maximalt 50 personer totalt på tävlingsområdet (vilket innebär startområde, arena inklusive bana). Funktionärer är exkluderade.
  • Ingen publik tillåten! (särskilda regler för langning)
  • Samtliga deltagare i startgruppen ska ha hunnit lämna tävlingsområdet helt innan nästa startgrupp släpps in på tävlingsområdet.
  • Funktionärer som flaggvakter, kommissarier, sjukvårdare, tävlingsledare med flera räknas inte som deltagare och får vistas på tävlingsområdet. Dessa bär väst samt passerkort. 
Tävlingsdeltagande får endast ha en medföljande person. Medföljande får inte vistas i tävlingsområdet eller längs banan, utan skall stanna vid parkeringen eller annan plats. Särskilda regler för langning. De som kan ta sig till eventet själva och kan sköta sig själva gör det och de som kan samsas med en gemensam ledare gör detta. 


Orange linje följer sedan tävlingsbanans sträckning. 

Bankarta långa varvet (3.9km) nedan. Coronanpassad bana för minskad olycksrisk där de svårare A-spåren ej är öppna. Vid "stocken" är det bandat brett, det går att cykla över stocken eller bredvid. Det är ej bandat A/B spår. De A/B-spår som är markerade orange är av enklare karaktär. 

Varvet som mäter 2,9 samt 2,2 km kommer ej gå ner och vända över stock och uppför Strutsbacken igen. Dessa banor viker också av tidigare och får en kortare stigning i den delen av banan som är längst från start/mål. 2.2km banan går inte heller runt gölen utan efter orange A/B-spår viker de mot mål/varvning.