Handelsbetingelser

Onlinetilmelding
På Sportstiming kan du tilmelde en eller flere personer til et eller flere af sportstimings løbsarrangementer.

Kontrollér din tilmelding
For at undgå fejl bør du kontrollere, at alle dine forsendelsesoplysninger er korrekte, og at tilmeldingen gælder de korrekte arrangementer. Det er specielt vigtigt, at den indtastede e-mail-adresse, som bliver brugt til at sende bekræftelse/e-mail-kvittering, er korrekt.

Betaling/priser og ekspeditionsgebyr
Betalingen for din onlinetilmelding bliver trukket fra dit pengeinstitut indenfor to døgn efter, at din ordre er registreret og dit kreditkort godkendt. Tilmeldingsgebyret på løbsarrangementer er som udgangspunkt momsfri, jævnfør dansk lovgivning om amatøridræt. Det er udelukkende arrangørens ansvar at forholde sig til momsforhold og evt. afregning heraf for det enkelte arrangement. Derimod er ekspeditionsgebyret pålagt moms. Når først du er tilmeldt, kan det betalte beløb ikke refunderes.
Sportstiming hæfter ikke for mellemværende mellem deltageren og arrangøren.

Aftaleindgåelsen
Der er først indgået en bindende købsaftale mellem arrangøren og indehaveren af tilmeldingen ("dig/du"), når Sportstiming har registreret og modtaget betaling, og du har modtaget en ordrekvittering.

BEMÆRK: Sportstiming er alene formidler af tilmeldinger på vegne af arrangøren. Sportstiming er ikke arrangør eller promoter på de events, der tilbydes. Disse events er alene varetaget af den respektive arrangør. Det betyder, at arrangøren er din aftalepart, og det er derfor arrangøren - og ikke Sportstiming - som er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Alle forhold, der vedrører opfyldelsen af aftalen, skal derfor afklares direkte med arrangøren. Hvem der er arrangør, fremgår af eventbeskrivelsen.

Fortrydelsesret
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af tilmeldinger ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Tilbagebetaling af indbetalte startgebyrer kan derfor ikke refunderes af Sportstiming. Det er op til arrangøren, om der er særlige omstændigheder, der taler for, om arrangøren vil tilbagebetale indbetalte tilmeldingsgebyrer. Sportstiming er udelukkende formidler af tilmelding og deltagerbetaling mellem arrangør og billetkøber. Ved spørgsmål eller kommentarer vedrørende forhold, der drejer sig om stævnerne, må henvendelse ske til den ansvarlige arrangør. Ved aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering - Sportstiming kan ikke gøres ansvarlig herfor. Se kontaktinformationer på tilmeldingsoversigten.

Aflysning
Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i rute, lokaliteten, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke.

I de helt særlige tilfælde af strejker, karantæner, epidemier eller naturkatastrofer som umuligør et events afholdelse, er det op til eventarrangøren at afgøre, om deltagergebyret skal/kan refunderes til kunden, eller om der kan påberåbes ”Force Majeure”, og der vil ikke kunne gøres krav mod Sportstiming ApS, hvis eventarrangøren ikke kan eller vil refundere deltagergebyret. Sportstimings administrationsgebyr ifm. tilmeldingen refunderes ikke.

Refundering
Ved eventuel refundering, som følge af aflysning, henvises der til arrangørens deltagerbetingelser.
Såfremt der er krav på refundering, foretages denne normalt af Sportstiming på vegne af, og efter instruks, fra arrangøren. Refunderingen sker til det betalingskort, der blev anvendt til køb af tilmeldingen

Ved brug af dankort, bankoverførsel og EAN hæfter Sportstiming ikke som formidler over for dig for dit tab som følge af arrangørens betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangement eller som følge af eventuelle andre mangler vedrørende arrangementet. Du accepterer således at være afskåret fra at rette sådanne krav mod Sportstiming Aps.

Billetgebyrer, andre gebyrer, afbestillingsforsikringer og evt. forsendelsesomkostninger betalt i forbindelse med billetkøbet refunderes ikke ved aflysninger/flytninger.

Ansvar
Sportstiming påtager sig ikke noget ansvar over for dig, udover hvad der fremgår af overnævnte og ufravigelig lovgivning. Sportstiming kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tag eller beskadigelse af data.

Forbehold
Sportstiming forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer.

Sportstiming tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer.

Sportstiming er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, hvis ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Sportstimings ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr.

Persondata
Sportstiming indhenter kun oplysninger til at ekspedere din tilmelding til et idrætsarrangement, samt til at opretholde et almindeligt forhold mellem deltager og arrangør.
Oplysningerne vil aldrig blive viderebragt eller solgt til tredjepart.
Se vores persondata-politik for flere oplysninger.

Ved abonnement / Club Sportstiming
Dit Club Sportstiming-medlemskab løber, indtil det opsiges. Medmindre du afmelder medlemskabet inden faktureringsdatoen, giver du os tilladelse til at trække medlemsgebyret for den følgende faktureringsperiode via den oplyste betalingsmåde.
Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andet, og du ikke sletter din konto, kan vi suspendere dit medlemskab, indtil vi har opkrævet betalingen via en gyldig betalingsmåde. Club Sportstimings indhold er kun for medlemmer, og alt deling af Club Sportstiming indhold udenfor gruppen kan medføre straks opsigelse af dit abonnement, uden den pågældende periode refunderes.

Afmelding. Du kan afmelde dit Club Sportstiming-medlemskab når som helst. Du vil fortsat have adgang til Club Sportstimings tjenester frem til udgangen af din faktureringsperiode. Betalinger vil ikke blive refunderet, og vi yder ikke refusion for delvist brugte medlemsperioder.

Pris- og abonnementsændringer. Vi kan fra tid til anden ændre vores abonnementer og prisen på dem. Dog vil prisændringer eller abonnementsændringer tidligst gælde 30 dage efter, du har fået besked.

Det er sikkert at benytte online tilmelding på www.sportstiming.dk
Betalingssystemet i Sportstimings Internetbutik er sikret mod misbrug med en såkaldt SSL løsning. SSL er et system, der krypterer alle de Dankort- og kreditkortinformationer, du sender til os. Det betyder, at hverken vi eller andre (dog med undtagelse af Nets/Teller/Bambora) kan skaffe oplysninger om dit kort. SSL systemet sikrer desuden, at data mellem din browser og vores server ikke kan ændres.

Betalingmodulet varetages af www.epay.dk Du har mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt, og du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en Internet-butik, der benytter SSL certifikat i sit betalingssystem.

Betalingsmuligheder
Når du tilmelder dig et løbsarrangement, kan du betale med Dankort, eDankort, VISA/Dankort, VISA, Mastercard, Visa Electron, Maestro, JCB Cards, American Express og Mobile Pay.

Forbehold for fejl og mangler
Sportstiming tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser.

Flere oplysninger
Du kan finde flere oplysninger om betaling over Internettet på adressen http://www.nets.eu.

Kundeservice - kontakt os
Har du spørgsmål eller problemer, er du altid velkommen til at kontakte os. Skanderborgvej 242, DK-8260 Viby, Kontakt: info@sportstiming.dk

Find vores CVR-nummer her
Handelsbetingelser

Dette dokument er tilgængeligt på flere sprog

Det er til enhver tid udgaven på Dansk der er juridisk gældende. De resterende oversættelser er udelukkende stillet til rådighed som en service til kunden, og er ikke bindende og ikke nødvendigvis opdateret med de seneste rettelser.

  Dansk
  Norsk
  Svenska
  English

Revideret 2. september 2020 (#2)
EmpuFPzW56wLwBM8S7ncUuAcEDk=