Huskvarna Mountain 2020

Huskvarna Mountain 2020

Information och anmälan

Den 5 september 2020 -
Den 6 september 2020

Huskvarna Mountain 2020

Tävling under pågående Coronapandemi

I rådande läge införs ett antal förändringar i hur genomför våra cykeltävlingar. Vi behöver tillsammans agera ansvarsfullt och följa de regler som finns från folkhälsomyndigheten och av svenska cykelförbundet uppsatta riktlinjer. Läs information som kommer inför tävlingsdagarna (PM) noggrant då schema förutsättningar för tävlingarna kan behöva justeras på kort varsel.

Deltagare anländer så sent som möjligt till tävlingen, kom så tätt inpå er start som möjligt. Lämna tävlingsområdet och anläggning så snart som möjligt efter målgång. 
  • Det finns ingen möjlighet till dusch eller omklädning, enbart toaletter med tvål och vatten.
  • Totalt får det vistas maximalt 50 personer totalt på tävlingsområdet (vilket innebär startområde, arena inklusive bana). Funktionärer är exkluderade.
  • Ingen publik tillåten! 
  • Samtliga deltagare i startgruppen ska ha hunnit lämna tävlingsområdet helt innan nästa startgrupp släpps in på tävlingsområdet.
  • Funktionärer som flaggvakter, kommissarier, sjukvårdare, tävlingsledare med flera räknas inte som deltagare och får vistas på tävlingsområdet. Dessa bär väst samt passerkort. 
Tävlingsdeltagande får endast ha en medföljande person. Medföljande får inte vistas i tävlingsområdet eller längs banan, utan skall stanna vid parkeringen eller annan plats. Notera upplägg för langning/teknisk zon längre ner. OBS! De som kan ta sig till eventet själva och kan sköta sig själva gör det och de som kan samsas med en gemensam ledare gör detta. 

Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer gäller alla, alltid:
  • Personer med symptom ska INTE komma till tävlingar, träningar eller andra sammankomster 
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll avstånd!
För att kunna genomföra tävlingar är det viktigt att vi alla, deltagare och medföljande, tar ett stort eget ansvar och följer ovanstående, så vi kan få en rolig och säker tävlingsdag för alla!

Tack för visad förståelse!


Lördag den 5 september 2020

KlasseStartOmgangeOmgang distance
H30 09:0043,9 km
H5009:0233,9 km
H4010:5043,9 km
H6010:5233,9 km
H Junior12:4053,9 km
H Elit14:2563,9 km
D Elit16:1053,9 km
D Junior16:1043,9 km
D3016:1233,9 km
D4016:1233,9 km
D5016:1223,9 km


Söndag den 6 september 2020

KlasseStartOmgangeOmgang distance
F11-1209:0022,2 km
P11-1209:5022,2 km
P1310:4032,9 km
P1411:5532,9 km
F15-1613:1042,9 km
F13-1413:1232,9 km
P1514:4543,9 km
P1616:1043,9 km

 Information om loppet
Den 5 september 2020
Den 6 september 2020
Norra Klevaliden 11

Danmark
Anmälan stängd
huskvarnamtbtour.se
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: infomtbtour@gmail.com
4 x 3,9 km (15,6 km)
Startar kl. 09:00
3 x 3,9 km (11,7 km)
Startar kl. 09:02
4 x 3,9 km (15,6 km)
Startar kl. 10:50
3 x 3,9 km (11,7 km)
Startar kl. 10:52
5 x 3,9 km (19,5 km)
Startar kl. 12:40
6 x 3,9 km (23,4 km)
Startar kl. 14:25
5 x 3,9 km (19,5 km)
Startar kl. 16:10
4 x 3,9 km (15,6 km)
Startar kl. 16:10
3 x 3,9 km (11,7 km)
Startar kl. 16:12
3 x 3,9 km (11,7 km)
Startar kl. 16:12
2 x 3,9 km (7,8 km)
Startar kl. 16:12
2 x 2,2 km (4,4 km)
Startar kl. 09:00
2 x 2,2 km (4,4 km)
Startar kl. 09:50
3 x 2,9 km (8,7 km)
Startar kl. 10:40
3 x 2,9 km (8,7 km)
Startar kl. 11:55
4 x 2,9 km (11,6 km)
Startar kl. 13:10
3 x 2,9 km (8,7 km)
Startar kl. 13:12
4 x 3,9 km (15,6 km)
Startar kl. 14:45
4 x 3,9 km (15,6 km)
Startar kl. 16:10

 Mer information
Förändringar och nya information kan komma snabbt via PM eller jurykommunikéer. Vi som arrangör gör vårt bästa för att under dessa speciella omständigheter genomföra säkra tävlingar på alla sätt. Hjälp oss genom att dels följa att rekommendationer från folkhälsomyndigheten noggrant och följa de krav som finns på dig som deltagare och medföljande.
 Facebook

This functionality requires the use of 'Statistics and marketing' cookies, which you have now allowed.
Click here to review your cookie settings