Hallbyrundan 2020

Hallbyrundan 2020

PM

Vi inleder med att påminna om att läget som råder påverkar hur ni som deltagare och medföljande måste agera. 
Nedan följer sedan kompletterande information till tidigare inbjudan. 

Deltagare anländer så sent som möjligt till tävlingen, kom så tätt inpå er start som möjligt. Lämna tävlingsområdet och anläggning så snart som möjligt efter målgång. 
  • Det finns ingen möjlighet till dusch eller omklädning, enbart toaletter med tvål och vatten.
  • Totalt får det vistas maximalt 50 personer totalt på tävlingsområdet (vilket innebär startområde, arena inklusive bana). Funktionärer är exkluderade.
  • Ingen publik tillåten! 
  • Samtliga deltagare i startgruppen ska ha hunnit lämna tävlingsområdet helt innan nästa startgrupp släpps in på tävlingsområdet.
  • Funktionärer som flaggvakter, kommissarier, sjukvårdare, tävlingsledare med flera räknas inte som deltagare och får vistas på tävlingsområdet. Dessa bär väst samt passerkort. 
Tävlingsdeltagande får endast ha en medföljande person. Medföljande får inte vistas i tävlingsområdet eller längs banan, utan skall stanna vid parkeringen eller annan plats. Notera upplägg för langning/teknisk zon längre ner. De som kan ta sig till eventet själva och kan sköta sig själva gör det och de som kan samsas med en gemensam ledare gör detta. 

Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer gäller alla, alltid:
  • Personer med symptom ska INTE komma till tävlingar, träningar eller andra sammankomster 
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll avstånd!
För att kunna genomföra tävlingar är det viktigt att vi alla, deltagare och medföljande, tar ett stort eget ansvar och följer ovanstående, så vi kan få en rolig och säker tävlingsdag för alla!

Nummerlappar och hyrchip
Nummerlappar och hyrchip hämtas i tältet vid pumptracken. Varje klass hämtar sina nummerlappar innan de rullar upp till startsamlingen uppe vid stugan. Chipkontroll finns vid scenen på området. Hyrchip återlämnas direkt efter målgång. 

Langning och teknisk zon
Väst krävs för inpassage. Två per klubb. Utkvitteras vid första start i kansli klubbvis vid pumptracken. In/utcheckning av medföljande funktionär sker före/efter varje tävlingsstart. Tävlingsledning kan komma att ändra förutsättningar om regler och anvisningar ej följs. Kan ni begränsa lagningen till en person är det önskvärt . 

In- och utpassage till tävlingsområdet
Tillträd och lämna området enbart via uppställd in/utpassage. Se karta över område. Efter målgång ska deltagarna ta sig tillbaka till parkeringen via checkouten där man prickar av sig så att vi vet att det är klart att släppa in nästa klass till start. Bryter du tävlingen meddela också kommissarie/funktionär vid mål. Du som är medföljande ser också till att lämna området snarast. 

Funktionärer (för ex langning) som ska in på området ska gå samma väg som cyklisterna. 

Till start
När deltagaren fått sin nummerlapp samlas respektive klass inför start i uppsamlingsområdet för inslussning till tävlingsarenan (yta framför Hallbystugan, se karta). Först när samtliga deltagare från föregående start checkat ut får man tillträde till tävlingsarenan för att ta sig direkt bort till starten. Var på plats i fållan 20 minuter innan start. 

Träna på banan
Banan är avstängd för annat än just då tävlande cyklister mellan 8.30 och till det att sista startgrupp för dagen slussats ut från arenan. 

Seedning
Startnummer för ungdomsklasserna indikerar startordning för lördagens tävling. Ingen startlista publiceras inför söndagens tävling, startordning följer då lördagens resultat från IKHP (dock är nummer tilldelade redan till deltagare även för söndag men dessa ska underlätta administrationen och visar alltså inte startordning söndag). Ni hittar även era startnummer/chipnummer mm. under er profil på sportstiming. 

Ingen efteranmälan är möjlig till detta event. 
Notera att startloop tillkommer till de varv/km som ska köras per klass. Hela den grusade sträckan på stadioområdet rundas innan första varv. En bred och lång startloop. 

Parkering
Parkering sker på grusparkeringen, se karta. Lämna tävlingsområdet snarast efter målgång. 

Tävlingsprogram
Finns här i Sportstiming. 

Livetiming
Finns via Sportstiming. Följ tävlingarnas sociala kanaler för andra uppdateringar. 

Prisutdelning
Topp-3 fotas på podie i anslutning till målgång. Topp-5 i ungdomasklasser ges pris i anslutning till målgång, topp-3 i övriga klasser. Ingen publik kan närvara. 

Övriga upplysningar
Toaletter kommer finnas. 
Vi kommer INTE ha möjlighet att ha publik, servering, cykeltvätt, omklädning eller dusch på grund av rådande CV19 pandemi.

För att kunna genomföra tävlingar är det viktigt att vi alla tar ett stort eget ansvar och följer ovanstående, så vi kan få en fantastisk tävlingsdag för alla! Tack för visad förståelse och er hjälp!