Hallbyrundan 2020

Hallbyrundan 2020

Jurykommuniké

Jurykommuniké


2020-09-06 14:30 - Varvändring för D Junior är beslutat att ändras från 5 till 4 varv.

2020-09-06 10:45 - Varvändring för H Junior är beslutat att ändras från 6 till 5 varv.

/Tävlingsjuryn