Hallbyrundan 2020

Hallbyrundan 2020

Arenakarta

Deltagare anländer så sent som möjligt till tävlingen, kom så tätt inpå er start som möjligt. Lämna tävlingsområdet och anläggning så snart som möjligt efter målgång. 
  • Det finns ingen möjlighet till dusch eller omklädning, enbart toaletter med tvål och vatten.
  • Totalt får det vistas maximalt 50 personer totalt på tävlingsområdet (vilket innebär startområde, arena inklusive bana). Funktionärer är exkluderade.
  • Ingen publik tillåten! (särskilda regler för langning)
  • Samtliga deltagare i startgruppen ska ha hunnit lämna tävlingsområdet helt innan nästa startgrupp släpps in på tävlingsområdet.
  • Funktionärer som flaggvakter, kommissarier, sjukvårdare, tävlingsledare med flera räknas inte som deltagare och får vistas på tävlingsområdet. Dessa bär väst samt passerkort. 
Tävlingsdeltagande får endast ha en medföljande person. Medföljande får inte vistas i tävlingsområdet eller längs banan, utan skall stanna vid parkeringen eller annan plats. Särskilda regler för langning. De som kan ta sig till eventet själva och kan sköta sig själva gör det och de som kan samsas med en gemensam ledare gör detta. 


Kort bana har tekniska partier, go single-track och givetvis några tunga höjdmeter, givetivs tillkommer en ordentlig startloop för att jämna ut starterna både på kort och lång bana. Långa bana är som vanligt, teknisk med stig och flera backar som kräver lite mer styrka. Kings Landing är med som A-spår, det finns några få mindre dropp/hopp med B-spårsalternativ men i grunden är det en enklare bana än vanligt för att undvika risk för skador. Stenkista och stora trädroppet är ej med på årets bana i någon klass.