Arlanda Testtrack Race 2021

Arlanda Testtrack Race 2021

PM

PM och startlistor för utskrift finns på www.smack.se/arlanda-test-track
OBS! Damer Masters startar kl 16:20 som tidigare meddelats i inbjudan.

PM – Arlanda Testtrack Race 5 juni 2021

Korta varvlopp på Arlanda Testtrack motorövningsbana lördag 5 juni

Nationell tävling för alla klasser lördag den 5 juni. Första start kl 9:20.
Tävlingen körs som korta varvlopp på en 2,4 km helt avstängd motorövningsbana söder om Arlanda. Banan är 10 meter bred, har mycket fin beläggning, är något slingrig och endast måttligt kuperad.
Tävlingen arrangeras på Corona-säkert sätt enligt SCFs, RFs och Folkhälsomyndighetens regler och anvisningar. Ingen efteranmälan på plats, självservering av nummerlapp och chip, parkeringen uppdelad i områden per startgrupper, in- och utslussning olika vägar till och från banan, ca 20 min. paus mellan startgrupper för att begränsa smittorisken och antal deltagare på tävlingsområdet, enkel prisutdelning utan ceremoni, ingen gemensam omklädning, ingen servering, ingen publik.

OBS! Uppdaterat schema med tidigarelagda starttider, kontrollera schemat nedan!

För att undvika smittspridning måste alla deltagare och medföljande tänka på att:
- Inte komma till tävlingen om man inte känner sig helt frisk och symptomfri.
- Hålla avstånd, ev. använda munskydd, tvätta sig noga och använda handsprit före och efter tävlingen.
- Inte dela vattenflaska, inte hosta, spotta eller snyta sig i närheten av andra före under och efter loppet.
- Lämna tävlingsområdet direkt efter målgång och åka hemåt snarast efter tävlingen för att undvika trängsel.
- I övrigt följa Regeringens, Folkhälsomyndighetens och Regionens föreskrifter för att minska smittspridning.
Bankarta
                                                                                        
Åkriktning. Tävlingen körs i vänstervarv och målet är placerat i slutet av flygrakan, närmast parkeringen.

Starten sker från startfålla i slutet av uppvärmnings-slingan, närmast parkeringen. Upprop görs per klass 10 minuter före utsatt starttid.
Målet är beläget i slutet av den 20 meter breda och 400 meter långa flygrakan, närmast parkeringen.
På höger sida av den breda målrakan finns en elslinga, ej farlig men undvik att köra på den.
Nummerlappar och hyrchip hämtas vid ett bord inom respektive område. Självservering gäller. Hyrchip läggs tillbaka på bordet efter målgång.
Ingen omklädning men toalett finns inom området.
Parkering sker på den stora asfaltplanen alldeles efter infart på området inom den anvisade sektionen. Följ parkeringsvakternas anvisningar.
Endast tävlande och max en medföljande kommer att släppas in på området pga. Corona-restriktioner. Samåkning uppmanas för att begränsa miljöpåverkan.
Distans: Banan är 2,4 km och körs olika antal varv beroende på klass. Samstarter sker i åtta omgångar. Första start kl 9:20, sista målgång ca kl 17:00.

Ingen gemensam Prisutdelning men medaljer och priser till de tre första och priser till alla ungdomar läggs upp på bord inom respektive område efter målgång. Självservering gäller.
OBS! Ingen uppvärmning på tävlingsbanan. Deltagarna hänvisas till uppvärmningsslingan. 
OBS! Inget tillträde till området före ca 30 minuter före respektive start. Åk ej dit tidigare eftersom det hindrar trafiken vid infarten!
Det är inte tillåtet att värma upp på banan, använd trainer, uppvärmningsslinga eller vägen utanför. Alla kommer att tillåtas ta ett varv på banan efter avprickning och före start så var vid avprickningen i god tid.
SCFs Chip används för alla klasser, hyrs på plats av den som ej har eget chip.

Starttider, startordning och distanser (OBS! Uppdaterat schema, kontrollera starttiden):
Paracykelklassen har utgått, första start kl 09:20. Elit och Junior kör längre distans. De flesta klasser har fått tidigare starttid pga. samstart.
Omr   Starttid    Startgrp       Klasser                                                                    Distans                      Målgång ca
A       09:20      1a            P13-14, F13-14                                                       7 varv 16,8 km         09:46-09:49
A       09:21      1b            P10-12, F10-12                                                       7 varv 16,8 km         09:49-09:52

          Paus ca 20 min
A       10:10      N             Nybörjare P/F                                                        1/2 varv 1,0 km          10:13-10:18
A       10:20      2              P15-16, F15-16                                                     10 varv 24,0 km         10:53-10:57

          Paus ca 20 min
B       11:15      3              DamE, Djun, D30, D40, D50, D60, Dsport           12 varv 28,8 km         11:50-11:53
          Paus ca 20 min
B       12:10      4              Elit, Junior                                                             20 varv 48,0 km         13:05-13:08
          Paus ca 20 min
A       13:25      5              H30, Hsport                                                           12 varv 28,8 km         14:88-14:10
          Paus ca 20 min
A       14:25      6              H40                                                                        12 varv 28,8 km         15:03-15:05
          Paus ca 20 min
B       15:25      7              H50, H55, H60, H65, H70, H75                             10 varv 24,0 km         15:59-16:04

          Paus ca 20 min
B       16:20      8              D30, D40, D50, D60, Dsport                                  10 varv 24,0 km         16:53-16:59


OBS! Starttiderna är cirkatider och beroende av tidigare startgruppers målgång.

Spurtpris, DamE, Djun vid 3:e och 6:e varvningen, Elit, Junior vid 3:e, 6:e och 9:e varvningen Signalering ut på spurtvarv.
Penningpriser 
1.000 kr vid varje spurtpris, (500 kr till 1:an, 300 kr till 2:an och 200 kr till 3:an)
På grund av det korta banvarvet och tävlingstiden sker samstart, resultatlistor delas dock alltid upp per klass.
Deltagare skall vara på plats vid starten senast 10 minuter före angiven starttid för upprop och presentation.
Cyklist som varvas får fortsätta tills segraren gått i mål om inte kommissarie beordrar cyklisten att kliva av.
Fri utväxling för Djun och Junior pga. samstart med DamE och Elit-klasser.
Utväxlingskontroll är obligatorisk för start i ungdomsklasserna, var på plats senast 10 min före start.
Startlistor publiceras på Sportstiming och på SMACKs hemsida www.smack.se.
Ingen karavan, inga följebilar och ingen langning tillåtet på dessa korta varvlopp. Inget lagledarmöte hålls.
Service är tillåtet i markerad servicezon vid slutet av målrakan, dock inget respitvarv tillåtet.
Sjukvårdare och Ambulansservice finns längs banan och vid startområdet.
Skräpzon finns längs banan. Nedskräpning utanför skräpzon kan ge disciplinära åtgärder enligt TR.
Nummerlappar och Hyrchip hämtas vid ett bord inom respektive område på parkeringen, självservering gäller. Hyrchip ska återlämnas på bordet efter målgång.
Nummerlappen placeras något till höger på ryggen och får ej vikas, spurtlapp på höger sida av tröjan. Nummerlappar behöver ej återlämnas.
SCFs Chip används för alla klasser. Hyrchip hämtas samtidigt med nummerlapp vid ett bord inom respektive område på parkeringen, självservering gäller. Hyrchip ska återlämnas på bordet efter målgång.
Hyra av chip kostar 200 kr för den som ej har eget. Ej återlämnat chip debiteras deltagaren eller klubben med 990 kr
Ingen Dusch och Omklädning pga. Corona-restriktioner men toaletter finns vid inom området.
Uppvärmning ej tillåten på tävlingsbanan efter första start. Uppvärmning sker istället på den korta uppvärmningsslingan på området, eller på vägen utanför. Uppvärmning på trainer kan göras på parkeringen.
Ingen Prisutdelning men medaljer och priser till de tre första och priser till alla ungdomar läggs upp på bord inom respektive område så snart resultatlistan för respektive klass fastställts. Självservering gäller.
Medaljer delas ut till de tre främst placerade i varje klass, priser till de tre främsta och till alla ungdomar.
Ingen Servering i år pga Corona-restriktioner.
Parkering görs inom respektive sektion på den stora asfaltplanen inom området. Följ funktionärernas anvisningar så att vi håller isär respektive startgrupp och inte blir för många personer inom tävlingsområdet.
Resultatlista anslås på bord inom respektive område, på Sportstiming och på www.smack.se.
Bilder kommer att läggas ut på SMACKs hemsida www.smack.se och på Facebook snarast efter tävlingen.
Ingen efteranmälan på tävlingsdagen pga. Corona-restriktioner.
Tävlingsledare är Håkan Johnsson, information lämnas via e-post info@smack.se telefon 0703-55 50 85.

Tävlingsorganisation
Kommissarier/                   Magnus Östberg, kommissarie, juryordförande
Tävlingsjury                       Milla Jonsson, kommissarie
                                            Ray Thomenius, målchef
Tävlingsledare                   Håkan Johnsson
Bitr. Tävlingsledare           Lars Staf
Banchef                             Janne Littke
Material                              Janne Littke
Startchef                            Stefan Sundqvist
Resultat/Tidtagning          Björn Poppe
Målkamera                         Jarmo Alanko
Speaker                              Oskar Ekman
Sekretariat                         Jimmy Lejonhammar
Komm./Säkerhet                Stefan Lagerkvist
Sjukvård/ Ambulans          Eventa Sjukvård AB
Fordon/MC                         Östra Aros MC-klubb
Funktionärer                      SMACKs medlemmar
Information/Sponsring     Stefan Lagerkvist

Test Track Arlandastad ägs och drivs av Arlandastad Holding AB.

Deltagandet sker på egen risk. SCFs tävlingsregler, Länsstyrelsens och Polisens bestämmelser och förordningar samt trafikföreskrifter skall följas liksom Regeringens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Välkomna till Arlanda den 5 juni!

PMet är godkänt av chefskommissarie Magnus Östberg.

Sigtuna Märsta Arlanda CK tackar  
för att vi får arrangera Arlanda Testtrack Race på Arlandastad Testtrack 2.

Vägbeskrivning till tävlingsområdet, Arlanda
Adressen till Arlandastad Testtrack 2 är: Starrmossen 140, 195 95 Rosersberg
Skyltat till tävlingen från E4 södergående och norrgående
Norrifrån:
Sväng av E4 vid avfart Måby, sväng vänster mot Arlanda. Tag höger i första rondellen, åk uppför backen, över motorvägen, rakt fram i rondellen vid trafikplats Nybygget, tag till höger i korsningen vid Starrmossen och fortsätt ca 1,3 km till Arlanda Test Track, följ skyltning ”SMACK Arlanda Test Track Race” till tävlingen. Följ parkeringsvakternas anvisningar inom området.
Söderifrån:
Kör E4 förbi Märsta-avfarten och tag höger mot Arlanda. Åk av vid trafikplats Nybygget, tag höger i rondellen, tag till höger i korsningen vid Starrmossen och fortsätt ca 1,3 km till Arlanda Test Track, följ skyltning ”SMACK Arlanda Test Track Race” till tävlingen. Följ parkeringsvakternas anvisningar inom området.
OBS! Följ vägbeskrivningen, ingen trafik via andra vägar på grund av miljöpåverkan och trafikproblem för boende i trakten.
Alla tävlande och all publik uppmanas att samåka för att minska miljöpåverkan, minska trafikproblemen och för att alla bilar ska få plats inom området! Välkomna!