SWE CUP - Giro Himledalen Linje

Inbjudan UngdomInbjudan

Giro Himledalen Linje


Ungdom
Distrikt Halland samt angränsande
Skåne, Småland, Västra Götaland, Göteborg och Bohuslän-Dal.Skällinge, Varberg
Söndag 23/5 2021
 
Start tid Klasser Distans Bana Anmälningsavgift  
08:00 Lagledarmöte  
08:30 P10-12 17 km Serpan Loop 300 kr
08:30 F10-12 17 km Serpan Loop 300 kr
09:15 P15-16 55 km Medel + Lilla 300 kr
09:15 F15-16 55 km Medel + Lilla 300 kr  
09:25 P13-14 33 km Medel 300 kr
09:25 F13-14 33 km Medel 300 kr

Rooster Club Varberg och cogheart Cycle Club Varberg bjuder in till tävlingen Giro Himledalen Linje Ungdom.PLATS
Tävlingen hålls i Skällinge by, Varbergs kommun. Start och målområde vid Skällingegården mitt i byn. Köpmansvägen 109, 432 99 Skällinge.

REGLER
SCF:s tävlingsregler TR1, TR2, TR12 gäller.

RÄTT ATT DELTA I TÄVLINGEN

Tävlingen lyder under gällande föreskrift från Folkhälsomyndigheten och Svenska Cykelförbundets tolkning av regelverket. För att begränsa resande med anledning av Covid-19 anordnas tävlingen som en distriktstävling öppen för Halland samt angränsande distrikt.

Tävlanden bosatta eller tävlande i förening i Halland och angränsande distrikt har rätt att delta. Angränsande distrikt utgör: Skåne, Småland, Västra Götaland, Göteborg och Bohuslän-Dal.

Varje deltagare ansvarar för att ta reda på gällande lokala föreskrifter gällande Covid-19 på tävlingsorten och den plats deltagaren utgår ifrån.

Tävlande ska ha gällande årslicens, eller lösa engånglicens,  i den klass anmälan avser. Arrangör tillsammans med tävlingsjury kommer utföra kontroll av licenser.

ANMÄLAN
Anmälan sker i Sportstiming.  
Anmälan i Sportstiming är bindande och betald anmälningsavgift kommer ej återbetalas.
Anmälan hålls öppen fram till och med 2021-05-19 kl 23:59.

EFTERANMÄLAN
Från den 2020-05-20 kan efteranmälan ske fram till 2020-05-22.

Vi efteranmälan tillkommer ett tillägg om 500:- utöver anmälningsavgift som betalas i samband med efteranmälan. Gäller samtliga klasser. Efteranmälan sker genom att kontakta tävlingsorganisationen giro.himledalen@gmail.com.
Efteranmälningsavgiftstillägg återbetalas ej vid ogiltig licens eller återbud.

TÄVLINGSSEKRETARIAT
Skällingegården, Skällinge

CHIP
Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför obligatoriskt för alla klasser.
Chip kan hyras för 100:- Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000:-.

NUMMERLAPPAR
Uthämtas vid start/målområdet vid Skällingegården under tävlingsdagen från kl 07:00 fram till start, samt  från kl 11:00 till 12:00 lördag 2021-05-22.

RESTRIKTIONER GÄLLANDE COVID-19
Vi följer utvecklingen noga och kommer göra anpassningar och förändringar om myndigheterna påbjuder någon förändring i regelverk eller riktlinjer. Se även avsnitt ”Rätt att delta i tävlingen”.

Oavsett restriktioner vill vi att samtliga deltagare och övriga närvarande beaktar följande:

- Stanna hemma om du är sjuk.
- Var noga med handhygien.
- Håll avstånd till andra personer.
- Uppehåll dig ej längre än nödvändigt på tävlingsområdet.
- Uppmärksamma information och anvisningar från funktionärer.
- Det är ett publikfritt evenemang.
- Deltagare kommer slussas bort från målområdet direkt efter målgång.
- Deltagare kommer ej tillåtas befinna sig vid mål-, startområdet än vid precis före start/mål.
- Vi kommer ha värdar som håller koll på att folk håller avstånd.
- Ingen kiosk, omklädningsmöjlighet eller duschmöjlighet.
- Parkeringar sprids ut på flera platser.
- Det kommer finnas hygienstationer med handsprit och handtvätt tillgängligt.

TEAM- OCH SERVICEBILAR
Team och servicebilar ska anmälas till arrangör innan start.

INFORMATION
Löpande information kommer att finnas tillgänglig på  sportstiming.se och facebook.

DUSCH OCH OMBYTE
Ej tillgängligt.
Badplats vid Skällingesjön erbjuder utomhusbad.


PARKERING
Parkeringsvakter på plats hänvisar till parkeringsmöjlighet i Skällinge By.

STÄLLPLATS HUSBILAR
Ställplats för husbilar anordnas via Skällinge BK på deras idrottsplats Idrottsvägen 18.

Ställplats skällinge BK idrottsplats bokas på e-mail: skallingebk@gmail.com
Kontaktperson Skällinge BK, Lennart Johansson 070-5435208

TRÄNING PÅ BANOR
Träning i området sker med hänsyn till allmänhet och boende. Trafikregler och allmänna ordningsregler gäller.

KONTAKT
E-post  giro.himledalen@gmail.com
 

Tävlingsledare: Peter Larsson
tel:0709-13 21 62  

peter.larsson@tqi.se                                                                                                     

Välkommen!
Rooster Club Varberg
Cogheart Cycle Club Varberg
Giro Himledalen Linje

 TÄVLINGSBANOR
Tävlingsbanorna består av en kombination av ett antal loopar i området.

Start och mål i Skällinge By vid Skällingegården.

Banan förläggs längs vägarna 815, 813, 804, 817, 818, 816 och 810. Olika loopar kombineras för olika distanser.

Linje P10-12, F10-12                                  Serpan Loop                                               17 km
Rutt:
Start Skällinge väg 816 mot Valinge.
Vid korsning väg 816 och 817, sväng höger på 817 mot Grimmared.
Vid korsning väg 817 och 818, sväng vänster på 818 mot Stamnared.
Vid korsning väg 818 och 804, sväng höger på 804 mot Grimmared.
Vid korsning väg 804 och 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817 till korsning väg 816. Sväng mot Skällinge väg 816 till mål.
Linje P13-14, F13-14                                  Medel                                         33 km
Rutt:
Skällinge väg 815 mot Nösslinge/Karl Gustav till korsning väg 804, sväng mot Varberg.
Väg 804 till Grimmared by, sväng mot Lindberg, fortsätt till korsning väg 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817 till korsning väg 816. Sväng mot Skällinge väg 816 till mål.

Linje P15-16, F15-16                                  Medel + Lilla                                               55 km
Rutt:
Skällinge väg 815 mot Nösslinge/Karl Gustav till korsning väg 804, sväng mot Varberg.
Väg 804 till Grimmared by, sväng mot Lindberg, fortsätt till korsning väg 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817 till korsning väg 816. Sväng mot Valinge väg 816.

Väg 816 mot Valinge till korsning väg 810 vid Valinge K:a. Sväng höger mot Stamnared väg 810.
Korsning väg 804, sväng höger mot Stamnared. Fortsätt till korsning väg 817.
Väg 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817 till korsning väg 816. Sväng mot Skällinge väg 816 till mål.