SWE CUP - Giro Himledalen Linje

Inbjudan Elit


Inbjudan

Giro Himledalen Linje


Dam Elit
Herr ElitSkällinge, Varberg
Söndag 23/5 2021
 
Start tid Klasser Distans Bana Anmälningsavgift  
-  
10:30 Lagledarmöte  
11:00 Herr Elit 148 km Stora + Stora + Medel + Lilla 500 kr
11:15 Dam Elit 102 km Stora + Medel + Lilla 500 kr
 
Rooster Club Varberg och cogheart Cycle Club Varberg bjuder in till tävlingen Giro Himledalen Linje.

PLATS
Tävlingen hålls i Skällinge by, Varbergs kommun. Start och målområde vid Skällingegården mitt i byn. Köpmansvägen 109, 432 99 Skällinge.

REGLER
SCF:s tävlingsregler TR1, TR2, TR12 gäller.

RÄTT ATT DELTA I TÄVLINGEN
Tävlande ska ha gällande årslicens i den klass anmälan avser samt uppfylla krav gällande SCF definition på yrkesmässig idrottare enligt SCF Svenska Cykelförbundets gällande Coronaprotokoll.

Cyklist med aktiv U23- eller elitlicens där idrottsutövandet är cyklistens huvudsakliga sysselsättning. Cyklisten är senior och befinner sig på nationell eller internationell elitnivå. För att benämna sig som yrkesutövande idrottare ska cyklisten ha haft elit-, U23- eller juniorlicens under 2019 och/eller 2020.

Arrangör tillsammans med tävlingsjury kommer utföra kontroll av licenser.

ANMÄLAN
Anmälan sker i Sportstiming.  
Anmälan i Sportstiming är bindande och betald anmälningsavgift kommer ej återbetalas.
Anmälan hålls öppen fram till och med 2021-05-19 kl 23:59.


EFTERANMÄLAN
Från den 2020-05-20 kan efteranmälan ske fram till 2020-05-22.

Vi efteranmälan tillkommer ett tillägg om 500:- utöver anmälningsavgift som betalas i samband med efteranmälan. Gäller samtliga klasser. Efteranmälan sker genom att kontakta tävlingsorganisationen giro.himledalen@gmail.com.
Efteranmälningsavgiftstillägg återbetalas ej vid ogiltig licens eller återbud.

RESTRIKTIONER GÄLLANDE COVID-19
Vi följer utvecklingen noga och kommer göra anpassningar och förändringar om myndigheterna påbjuder någon förändring i regelverk eller riktlinjer.


Oavsett restriktioner vill vi att samtliga deltagare och övriga närvarande beaktar följande:

- Stanna hemma om du är sjuk.
- Var noga med handhygien.
- Håll avstånd till andra personer.
- Uppehåll dig ej längre än nödvändigt på tävlingsområdet.
- Uppmärksamma information och anvisningar från funktionärer.
- Det är ett publikfritt evenemang.
- Deltagare kommer slussas bort från målområdet direkt efter målgång.
- Deltagare kommer ej tillåtas befinna sig vid mål-, startområdet än vid precis före start/mål.
- Vi kommer ha värdar som håller koll på att folk håller avstånd.
- Ingen kiosk, omklädningsmöjlighet eller duschmöjlighet.
- Parkeringar sprids ut på flera platser.
- Det kommer finnas hygienstationer med handsprit och handtvätt tillgängligt.

TÄVLINGSSEKRETARIAT
Skällingegården, Skällinge

CHIP
Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför obligatoriskt för alla klasser.
Chip kan hyras för 100:- Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000:-.

NUMMERLAPPAR
Uthämtas vid start/målområdet vid Skällingegården under tävlingsdagen från kl 08:30-10:00 och från kl 11:00 till 12:00 lördag 2021-05-22.

TEAM- OCH SERVICEBILAR
Team och servicebilar ska anmälas till arrangör innan start.

INFORMATION
Löpande information kommer att finnas tillgänglig på  sportstiming.se och facebook.

DUSCH OCH OMBYTE
Ej tillgängligt.
Badplats vid Skällingesjön erbjuder utomhusbad.


PARKERING
Parkeringsvakter på plats hänvisar till parkeringsmöjlighet i Skällinge By.

STÄLLPLATS HUSBILAR
Ställplats för husbilar anordnas via Skällinge BK på deras idrottsplats Idrottsvägen 18.

Ställplats skällinge BK idrottsplats bokas på e-mail: skallingebk@gmail.com
Kontaktperson Skällinge BK, Lennart Johansson 070-5435208

TRÄNING PÅ BANOR
Träning i området sker med hänsyn till allmänhet och boende. Trafikregler och allmänna ordningsregler gäller.


KONTAKT
E-post  giro.himledalen@gmail.com

Tävlingsledare:    Peter Larsson
tel:0709-13 21 62

peter.larsson@tqi.se


Välkommen!

Rooster Club Varberg
Cogheart Cycle Club Varberg
Giro Himledalen Linje               


TÄVLINGSBANOR
Tävlingsbanorna består av en kombination av ett antal loopar i området.
Start och mål i Skällinge By vid Skällingegården.
Banan förläggs längs vägarna 815, 820, 821, 813, 804, 817, 818, 816 och 810. Olika loopar kombineras för olika distanser.

Linje Dam Elit:                          Stora + Medel + Lilla                                                   102 km

Rutt:
Start Skällinge väg 815 mot Nösslinge.
Nösslinge väg 820 mot Källsjö.
Källsjö väg 821 och 813 mot Karl Gustav, vidare väg 815 mot korsning väg 804, sväng mot Varberg.
Väg 804 till Grimmared by, sväng mot Lindberg, fortsätt till korsning väg 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817 till korsning väg 816. Sväng mot Skällinge väg 816.

Skällinge väg 815 mot Nösslinge/Karl Gustav till korsning väg 804, sväng mot Varberg.
Väg 804 till Grimmared by, sväng mot Lindberg, fortsätt till korsning väg 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817 till korsning väg 816. Sväng mot Valinge väg 816.

Väg 816 mot Valinge till korsning väg 810 vid Valinge K:a. Sväng höger mot Stamnared väg 810.
Korsning väg 804, sväng höger mot Stamnared. Fortsätt till korsning väg 817.
Väg 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817 till korsning väg 816. Sväng mot Skällinge väg 816 till mål.Linje Herr Elit:          Stora + Stora + Medel + Lilla                                      148 km
Rutt:
Start Skällinge väg 815 mot Nösslinge.
Nösslinge väg 820 mot Källsjö.
Källsjö väg 821 och 813 mot Karl Gustav, vidare väg 815 mot korsning väg 804, sväng mot Varberg.
Väg 804 till Grimmared by, sväng mot Lindberg, fortsätt till korsning väg 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817 till korsning väg 816. Sväng mot Skällinge väg 816.

Skällinge väg 815 mot Nösslinge.
Nösslinge väg 820 mot Källsjö.
Källsjö väg 821 och 813 mot Karl Gustav, vidare väg 815 mot korsning väg 804, sväng mot Varberg.
Väg 804 till Grimmared by, sväng mot Lindberg, fortsätt till korsning väg 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817 till korsning väg 816. Sväng mot Skällinge väg 816.

Skällinge väg 815 mot Nösslinge/Karl Gustav till korsning väg 804, sväng mot Varberg.
Väg 804 till Grimmared by, sväng mot Lindberg, fortsätt till korsning väg 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817 till korsning väg 816. Sväng mot Valinge väg 816.

Väg 816 mot Valinge till korsning väg 810 vid Valinge K:a. Sväng höger mot Stamnared väg 810.
Korsning väg 804, sväng höger mot Stamnared. Fortsätt till korsning väg 817.
Väg 817, sväng mot Skällinge.
Väg 817 till korsning väg 816. Sväng mot Skällinge väg 816 till mål.