SWE CUP - Giro Himledalen Tempo

Jurykommuniké

Startnummer 242, Peter Carlsson, CK Bure har kört med ett chip som inte fungerar, och ombeds justera detta till nästa tävling.

/Tävlingsjuryn