SWE CUP - Giro Himledalen Tempo

Inbjudan


Inbjudan

Giro Himledalen Tempo

Dam Elit
Herr ElitSkällinge, Varberg
Lördag 22/5 2021
 
Preliminär starttid Klasser Distans Bana Anmälningsavgift  
 
12:30 Lagledarmöte  
13:00 Dam Elit 28,2 km Skällinge –
Karl Gustav –
Skällinge
300 kr
13:30 Herr Elit 28,2 km Skällinge –
Karl Gustav –
Skällinge
300 kr
 
Rooster Club Varberg och cogheart Cycle Club Varberg bjuder in till tävlingen Giro Himledalen Tempo.

PLATS
Tävlingen hålls i Skällinge by, Varbergs kommun. Start och målområde vid Skällingegården mitt i byn. Köpmansvägen 109, 432 99 Skällinge.

REGLER
SCF:s tävlingsregler TR1, TR2, TR12 gäller.
Startintervall beräknas till 2 minuter / deltagare. Startlistor upprättas tävlingsdagen.

RÄTT ATT DELTA I TÄVLINGEN
Tävlande ska ha gällande årslicens  i den klass anmälan avser samt uppfylla krav gällande SCF definition på yrkesmässig idrottare enligt SCF Svenska Cykelförbundets gällande Coronaprotokoll.

Cyklist med aktiv U23- eller elitlicens där idrottsutövandet är cyklistens huvudsakliga sysselsättning. Cyklisten är senior och befinner sig på nationell eller internationell elitnivå. För att benämna sig som yrkesutövande idrottare ska cyklisten ha haft elit-, U23- eller juniorlicens under 2019 och/eller 2020.

Arrangör tillsammans med tävlingsjury kommer utföra kontroll av licenser.

ANMÄLAN
Anmälan sker i Sportstiming.  
Anmälan i Sportstiming är bindande och betald anmälningsavgift kommer ej återbetalas.
Anmälan hålls öppen fram till och med 2021-05-19 kl 23:59.

EFTERANMÄLAN
Efteranmälan ej möjlig.

RESTRIKTIONER GÄLLANDE COVID-19
Vi följer utvecklingen noga och kommer göra anpassningar och förändringar om myndigheterna påbjuder någon förändring i regelverk eller riktlinjer.


Oavsett restriktioner vill vi att samtliga deltagare och övriga närvarande beaktar följande:

- Stanna hemma om du är sjuk.
- Var noga med handhygien.
- Håll avstånd till andra personer.
- Uppehåll dig ej längre än nödvändigt på tävlingsområdet.
- Uppmärksamma information och anvisningar från funktionärer.
- Det är ett publikfritt evenemang.
- Deltagare kommer slussas bort från målområdet direkt efter målgång.
- Deltagare kommer ej tillåtas befinna sig vid mål-, startområdet än vid precis före start/mål.
- Vi kommer ha värdar som håller koll på att folk håller avstånd.
- Ingen kiosk, omklädningsmöjlighet eller duschmöjlighet.
- Parkeringar sprids ut på flera platser.
- Det kommer finnas hygienstationer med handsprit och handtvätt tillgängligt.

TÄVLINGSSEKRETARIAT
Skällingegården, Skällinge

CHIP
Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför obligatoriskt för alla klasser.
Chip kan hyras för 100:- Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000:-.

NUMMERLAPPAR
Uthämtas vid start/målområdet vid Skällingegården under tävlingsdagen lördag 2021-05-22
från kl 10:00 till 12:00.


TEAM- OCH SERVICEBILAR
Team och servicebilar ska anmälas till arrangör innan start.

INFORMATION
Löpande information kommer att finnas tillgänglig på  sportstiming.se och facebook.

DUSCH OCH OMBYTE
Ej tillgängligt.
Badplats vid Skällingesjön erbjuder utomhusbad.


PARKERING
Parkeringsvakter på plats hänvisar till parkeringsmöjlighet i Skällinge By.

STÄLLPLATS HUSBILAR
Ställplats för husbilar anordnas via Skällinge BK på deras idrottsplats Idrottsvägen 18.

Ställplats skällinge BK idrottsplats bokas på e-mail: skallingebk@gmail.com
Kontaktperson Skällinge BK, Lennart Johansson 070-5435208

TRÄNING PÅ BANOR
Träning i området sker med hänsyn till allmänhet och boende. Trafikregler och allmänna ordningsregler gäller.

KONTAKT
E-post  giro.himledalen@gmail.com

Tävlingsledare:    Peter Larsson
tel:0709-13 21 62

peter.larsson@tqi.se


Välkommen!

Rooster Club Varberg
Cogheart Cycle Club Varberg
Giro Himledalen Linje               

TÄVLINGSBANAN

Giro Himledalen, Tempo                           28,2 km
Start och mål i Skällinge By vid Skällingegården. Herr och Dam kör samma bana.

Rutt:
Start Skällinge väg 815 mot Nösslinge och Karl Gustav.
Vändögla i Karl Gustav by. I Karl Gustav by sväng höger vid gul skylt ”Tommared 3”.
Följ lokalgatan åt vänster mot folkparken Björkelund.
Vid korsning folkparken Björkelund, sväng vänster mot Karl Gustav K:a.
Vid korsning landsväg 815, sväng vänster mot Nösslinge/Skällinge.
Följ väg 815 mot Skällinge.
Korsning väg 816, sväng skarp sväng höger mot målgång vid Skällinge affär.


???????