Svanesunds 3-dagars - etapp 3

Kommuniké

Svanesunds 3-dagars, etapp 3.

Förändrad nummerlapp, TR 12.1.040 p 4.2
  - Snr 125, Patrik Lindroth, CK Wänershof; SEK 150

Avvikelse från tävlingsbanan av mindre art innebärande en fördel, TR 12.1.040 p15bis
   - Snr 21, Viktor Lychou, Södertälje CK; tidstillägg 20"


/Tävlingsjuryn