Svanesunds 3-dagars - etapp 1

PM

PM för Svanesunds 3-dagars och Svanesunds Veterantävlingar 2021
Omklädning Ingen omklädning erbjuds detta år p g a Covid-19
Husvagnar/Husbilar Kan ställas upp på grusplanen vid vår klubblokal, Svanhallen. Kostnad 100 kr/natt samlas in av vår campingvärd.
Cyklist som bryter

 
Ungdomscyklist som tvingas bryta etapploppet tilldelas sämsta tid i sin klass + 1 minut och tillåts starta på nästkommande etapp. Övriga som bryter på etapploppet tilldelas sämsta tid i sin klass + 5 minuter och tillåts starta på nästkommande etapp. Cyklist som bryter etapp 4 kommer ej med i slutliga resultatlistan.
Bonus Bonus delas ut på etapp 2 med 6-4-2 sekunder och på etapp 4 med 12-8-4 sekunder till de tre främsta.
Prisutdelning
 
Prisceremoni snarast efter målgång på varje etapp till de tre främsta. För Svanesunds Veterantempo sker prisutdelning när alla mastersklasser gått i mål. Tider för prisutdelning gällande sammanlagt resultat och Svanesunds Veteranlinje anslås på resultattavlan under etapp 4.
Nummerlappar
 
Hämtas vid starten för etapp 1, badstranden vid Segelsällskapet. För veterantävlingarna hämtas nummerlapparna vid start på lördagen och i målvagnen på söndagen (samma nummerlapp för de som kör både tempo och linje). Målfotolapp fästs på höger sida, och behöver bara bäras på GP/Linje.
Uppvärmning Ingen uppvärmning på tävlingsbanan eller förbi målområdet under pågående tävling.
Signering Startlista skall signeras på etapp 2 och 4.
Skräpzoner På etapp 4 finns skräpzon längs banan, efter målområdet, och det är endast i denna som eventuellt skräp får kastas.
Tidtagning Sker enligt SCFs regler. På linjelopp delas klungor då det skiljer en sekund eller mer mellan två cyklister. Vi använder SCFs chipsystem.
Varvad cyklist Cyklist som är efter klungan och blir varvad på etapp 2 placeras som bruten med tidstillägg och får starta på etapp 3. Undantag PF10-14 som inte blir avplockade utan får köra tills segraren i startgruppen gått i mål.
Resultat
 
Vid lika tid i sammandraget avgör hundradelar från etapp 1 och 3. Skulle det fortfarande vara lika efter detta, avgör placering på senast körda etapp.
Incident sista 3 km Vid incident (vurpa eller tekniskt fel) inom de sista tre km på etapp 2 och 4 får cyklist samma tid som den grupp man tillhör då incidenten inträffade. På etapp 2 räknas de tre sista varven som inom sista 3 km, och på etapp 4 gäller regeln från skyltens placering.
Langning Langningssträcka finns efter målpassering på etapp 4 och langning är tillåten för klasserna Herrar Elit, Herrar Seniorer och Herrar Juniorer. Langning från bil är tillåten enligt instruktioner från kommissarierna.
Service

 
Etapp 2: Klasserna Herrar Juniorer, Damer Juniorer, Herrar Elit, Damer Elit.
Två servicedepåer på varvet, en vid start, och en vid mål där föreningarna kan tillhandahålla hjul och cyklar. Respitvarv är tillåtet tills det att det återstår 3 km, därefter gäller regeln om incident inom etappens sista 3 km ovan.
Etapp 4: För klasserna Herrar Juniorer, Damer Juniorer, Herrar Elit och Damer Elit ges möjlighet till klubbarna att köra service på etapp 4. Egen eller delad servicebil är tillåten.
Radio och nummer till servicebilar hämtas och lämnas vid målvagnen.
Det finns ingen neutral service.
Anmälan av servicebil görs till cykel@svanesundsgif.se senast kl 12:00 lördag 28 augusti. Anmälan efter denna tidpunkt innebär placering sist i karavanen.
 
Tävlingsjury/ Kommissarier Malin Nystrand (ordf), Anders Persson, Mikael Kihlander (söndag)
Detta PM är godkänt av chefskommissarie Malin Nystrand.
 
Tävlingen körs i enlighet med Vägtrafikförordningen, Svenska Cykelförbundets tävlingsregler samt detta PM.