Postnord U6 Cycle Tour - stage 6

Kommuniké

Communique no 6

Kommuniké etapp 6 / Communique stage 6:

Avvikelse från tävlingsbanan av mindre art innebärande en fördel (TR 12.1.040 p15 bis)
- 401, Tuan Pham, Borås CA; tidstillägg 20 sekunder
- 430, Marcus Rothqvist, Team Myllan; tidstillägg 20 sekunder

Deviation from the circuit of a smaller kind, causing an advantage (TR 12.1.040 p15 bis)
- 401, Tuan Pham, Borås CA, time penalty 20 seconds
- 430, Marcus Rothqvist, Team Myllan; time penalty 20 seconds

---

Underlåta att respektera instruktioner från tävlingsledning eller kommissarie (ej använt avfart för servicebilar, utan passerat mållinjen)
- Lagledare för nr 203, Felicia Bengtsson, CK Bure; 500 SEK
- Lagledare för nr 211, Mille Troelsen, Cykling Odense; 500 SEK

Not respecting instructions from race organisation or the commissaries (not using the deviation for service cars, passing the finish line)
- Team Manager for no 203, Felicia Bengtsson, CK Bure, 500 SEK
- Team Manager for nor 211, Mille Troelsen, Cykling Odense; 500 SEK

---