Svenska Mästerskapen Landsväg - Tempo 2021

Inbjudan SM

 

SCF i samarbete med de lokala klubbarna och CKU6 inbjuder till SM i tempolopp. Tävlingen arrangeras i Lekeryd utanför Huskvarna.

VIKTIG INFORMATION
Tävlingsbanan hålls på avstängda vägar med möjlighet för boende och näringsidkare att ta sig till och från sina bostäder/verksamheter. Detta för att vi skall ha en så säker och rättvis tävling som möjligt.
I rådande Covid-19 pandemi gäller det att vi alla håller oss uppdaterade och följer de restriktioner och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten sätter upp. Det är väldigt viktigt att vi begränsar antalet deltagare på eventet samtidigt och håller oss till de givna gränserna.

Vi kommer ej tillhandahålla gemensam omklädning och dusch. Prisutdelning sker vid start/målområdet och resultat publiceras på SCF.se och på Sportstiming.se/scf.

Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer gäller alla:

- Personer med symptom ska INTE komma till tävlingar, träningar eller andra sammankomster
- Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
- Håll avstånd

Klasser och distanser

5e augusti
Master partempo 32km (2 varv)
Dam Senior 32km (2 varv)
Herr Senior 32km (2 varv)

6e augusti
F/P 10-12 5km (vändpunkt)
F/P 13-14 10km (vändpunkt)
F/P 15-16 16km (1 varv)
Dam Junior 16km (1 varv)
Herr Junior 32km (2 varv)

7e augusti
H/D Master 32km (2 varv)
Para: Tandem, Trike, Handbike, Racer 16km (1 varv)

Ev. justeringar görs efter anmälningstiden har gått ut.

Rätt att delta i SM
För att få delta i de olika loppen krävs att den enskilde cyklisten har korrekt licens för aktuell klass, enligt SCF:s TR del 17, senast söndag 1 augusti (vid ordinarie anmälningstids utgång).

Sista anmälningsdag
Anmälan via SWE Cycling (Sportstiming) senast den 1 augusti. Anmälan anses bekräftad då cyklisten finns med i listan över anmälda i Sportstiming.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 300 kronor per anmäld start för P/F 10-16år.
Anmälningsavgiften är 500 kronor per anmäld start för övriga klasser.
Anmälningsavgiften inbetalas samtidigt med anmälan i Sportstiming.
Vid efteranmälan, efter 1 augusti, tas en av SCF fastställd extra anmälningsavift på 500 kr per cyklist och start ut. Efteranmälan mottages fram till 15:00 två dagar före tävlingsdag och i mån av plats. Efteranmälan görs på Sportstiming likt ordinarie anmälan.

Avanmälan
Avanmälan införs för alla klasser, senast kl 15:00 två dagar före tävlingdag. Om man inte är avanmäld och inte kommer till start skall man antingen visa upp läkarintyg som styrker sjukdom eller skada eller betala 250 kr. Intyg skickas till kommissarie@scf.se
(Orsaken till att avanmälan införs för samtliga klasser är att kunna få så kompakta startlistor som möjligt, och inte för långa tävlingsdagar.)

Chip
Tävlingen kommer att använda SCF’s chipsystem. Var noga med att registrera ditt chip vid anmälan! Cyklist som ej har chip bokar och betalar detta i samband med anmälan. Chip som visar sig inte fungerar kan hyra av arrangören för 200 kronor.
Chipkontroll sker vid starten.

Lagservice
Förening som ska delta med egen servicebil vid Tempo-SM skall anmäla detta och hämta ut nummer till bilen senast 10min innan start vid nummerlappsutdelningen, gäller endast Junior- och Seniorklass.

Boende
Jönköpings besöksguide, https://jkpg.com/sv/
Boende kan också bokas hos Scandic Elmia. Enkelrum 890:-, Dubbelrum 990:- med bokningskod BTEM040821
   Länk till information. 

Bana
Tempobanan: https://ridewithgps.com/routes/29766659
F/P 10-12, F/P 13-14 startar motsatt håll på banan med vändpunkt efter 2,5km resp. 5km.

Information
På följande hemsida kommer det finnas löpande information så som PM, startlistor, tävlingsbanor, resultat och mellantider.
www.sportstiming.se/scf

E-post: kansli@scf.se

Tävlingsledare: Stefhan Klang
Projektledare: Alexander Wetterhall

Fastställt program samt starttider kommer i samband med PM ca 10 dagar före tävlingen.

Inbjudan godkänd av chefskommissarien Thomas Nilsson