Söndag
Den 30 maj 2021

Lugnet XCO 2021
 

Tävling under pågående Coronapandemi

Klasserna elit och juniorer som kommer att köra i elitklass är öppen för nationellt deltagande och körs som SweCup. Juniorklass kommer att slås ihop med elitklass och tävlingen genomförs som en elittävling (så kallad Open-klass). Juniorer ska dock anmäla sig i juniorklass.

Ungdomsklasserna är endast öppen för deltagare från Dalarnas distrikt, angränsande distrikt samt för deltagare som är boende i Dalarnas distrikt men som tillhör annat distrikt.
Aktuella distrikt är Dalarna, Gästrikland, Uppland, Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Västmanland, Örebro län samt Värmland.


I rådande läge tvingas vi göra ett antal förändringar i hur genomför våra cykeltävlingar. Vi behöver tillsammans agera ansvarsfullt och följa de regler som finns från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och av Svenska cykelförbundet uppsatta riktlinjer. Läs information som kommer inför tävlingsdagarna (PM) noggrant då körscheman och förutsättningar för tävlingarna kan behöva justeras med kort varsel.

Deltagare ska anlända så sent som möjligt till tävlingen och komma så nära inpå respetive start som möjligt enligt körschema. Efter avslutad tävling vill vi att snarast möjligt lämnar tävlingsområdet och anläggningen för att bereda plats för nästkommande startgrupp. 

Cyklist ska INTE deltaga vid tävlingen om:
- De upplever coronarelaterade symtom
- Det är mindre än tre dagar sedan de återhämtat sig från sjukdom med coronarelaterade symtom (kontakta sjukvårdsupplysningen tveksamhet finns)
- Cyklist har varit i nära kontakt med ett bekräftat fall av Covid-19 under de senaste 10 dagarna
- Om cyklisten bor ihop med någon som är satt i karantän
- Om cyklisten tillhör en riskgrupp för Covid-19 (enligt FHMs definition).
  • Det finns ingen möjlighet till dusch eller omklädning, enbart toaletter med tvål och vatten.
  • OBSERVERA att ingen publik är tillåten! 
  • Samtliga deltagare i startgruppen ska ha hunnit lämna tävlingsområdet helt innan nästa startgrupp släpps in på tävlingsområdet.
  • Funktionärer som flaggvakter, kommissarier, sjukvårdare, tävlingsledare med flera räknas inte som deltagare och får vistas på tävlingsområdet. Dessa bär funktionärskläder. 
Tävlingsdeltagande får endast ha en medföljande person. Medföljande föräldrar/ledare/supportrar får inte vistas i tävlingsområdet eller längs banan, utan skall stanna vid parkeringen eller annan plats. Hjälp oss som arrangör att minimera antalet personer samlade på och intill arenan!

Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer gäller alla, alltid:
  • Personer med symptom ska INTE komma till tävlingar, träningar eller andra sammankomster 
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll avstånd!
För att kunna genomföra tävlingar är det viktigt att vi alla, deltagare och medföljande, tar ett stort eget ansvar och följer ovanstående. Detta för att vi ska få uppleva en rolig och säker tävlingsdag för alla!

Tack för visad förståelse!

//Tävlingsledningen


Söndag den 30 maj 2021

KlasseStartOmgangeOmgang distance
P 9-1009:0012,5 km
F 9-1009:0012,5 km
F 11-1209:3022,5 km
P 11-1209:3022,5 km
F 13-1410:4032,5 km
P 13-1410:4032,5 km
P 15-1611:4043 km
F 15-1611:4233 km
Damer Elit13:2054 km
Herrar Elit15:1064 km

 Information om loppet
Den 30 maj 2021
Falun
Sverige
Se karta nedan
Anmälan stängd
www.lugnetxco.se/
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: info@falucykelklubb.se
1 x 2,5 km (2,5 km)
Startar kl. 09:00

Pris per deltagare
Fram till maj 25, 2021 150,00 SEK
Från maj 26, 2021 300,00 SEK
1 x 2,5 km (2,5 km)
Startar kl. 09:00

Pris per deltagare
Fram till maj 25, 2021 150,00 SEK
Från maj 26, 2021 300,00 SEK
3 x 2,5 km (7,5 km)
Startar kl. 10:40

Pris per deltagare
Fram till maj 25, 2021 300,00 SEK
Från maj 26, 2021 600,00 SEK
3 x 2,5 km (7,5 km)
Startar kl. 10:40

Pris per deltagare
Fram till maj 25, 2021 300,00 SEK
Från maj 26, 2021 600,00 SEK
2 x 2,5 km (5 km)
Startar kl. 09:30

Pris per deltagare
Fram till maj 25, 2021 150,00 SEK
Från maj 26, 2021 300,00 SEK
2 x 2,5 km (5 km)
Startar kl. 09:30

Pris per deltagare
Fram till maj 25, 2021 150,00 SEK
Från maj 26, 2021 300,00 SEK
6 x 4 km (24 km)
Startar kl. 15:10

Pris per deltagare
Fram till maj 25, 2021 500,00 SEK
Från maj 26, 2021 1 000,00 SEK
3 x 3 km (9 km)
Startar kl. 11:42

Pris per deltagare
Fram till maj 25, 2021 300,00 SEK
Från maj 26, 2021 600,00 SEK
4 x 3 km (12 km)
Startar kl. 11:40

Pris per deltagare
Fram till maj 25, 2021 300,00 SEK
Från maj 26, 2021 600,00 SEK
5 x 4 km (20 km)
Startar kl. 13:20

Pris per deltagare
Fram till maj 25, 2021 500,00 SEK
Från maj 26, 2021 1 000,00 SEK

 Facebook

This functionality requires the use of 'Statistics and marketing' cookies, which you have now allowed.
Click here to review your cookie settings

SWE Cup XCO - Lugnet XCO 2021

  • Falun
  • Sverige