Herrar Elit

Avvikelse från tävlingsbanan av mindre art innebärande en fördel. (TR 12.1.040 p15 bis):
- 109, Andreas Andersson, Memil Pro Cycling; 20 sekunders tidstillägg.

/Tävlingsjuryn