Hagströmska CX SWE-CUP Lördag

PM

PM 2023-10-20

  • Nummerlappsutdelning öppnar 09:00
  • Ackrdeitering för tekniskzon hämtas i samband med nummerlapp.
  • Banan har en dubbeldepå.
  • V-board är att betrakta som avgränsninig av banan.


PM 2023-10-19

Ändringar och förtydliganden från inbjudan

  • Samma nummerlappar används båda dagarna.
  • Dusch finns vid bandybanan, följ vägvisning.
  • P/F 10-12 startar tillsammans med P/F 13-14 klockan 10:30