Svanesunds 3-dagars - etapp 1

Information och anmälan

Fredag
Den 25 augusti 2023
 Information om loppet
Den 25 augusti 2023
Öhströms väg, Svanesund
47231 Svanesund
Sverige
Se karta nedan
www.svanesunds3dagars.se
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: cykel@svanesundsgif.se
600 meter
Startar kl. 17:45
1,1 km
Startar kl. 17:01
1,1 km
Startar kl. 17:00
1,1 km
Startar kl. 17:00
1,1 km
Startar kl. 17:02
1,1 km
Startar kl. 17:22
1,1 km
Startar kl. 17:20
1,1 km
Startar kl. 19:30
1,1 km
Startar kl. 18:00
1,1 km
Startar kl. 18:45

Svanesunds 3-dagars - etapp 1

  • Öhströms väg, Svanesund
  • 47231 Svanesund
  • Sverige