Svanesunds Veteranlinje

PM

PM för Svanesunds 3-dagars och Svanesunds Veterantävlingar 2023
Omklädning Svanhallen, Fridängsvägen 5, Svanesund
Cyklist som bryter

 
Ungdomscyklist som tvingas bryta etapploppet tilldelas sämsta tid i sin klass + 1 minut och tillåts starta på nästkommande etapp. Övriga som bryter på etapploppet tilldelas sämsta tid i sin klass + 5 minuter och tillåts starta på nästkommande etapp. Cyklist som bryter etapp 4 kommer ej med i slutliga resultatlistan.
Bonus Bonus delas ut på etapp 2 med 6-4-2 sekunder och på etapp 4 med 12-8-4 sekunder till de tre främsta.
Prisutdelning
 
Prisceremoni snarast efter målgång på varje etapp till de tre främsta. För Svanesunds Veterantempo och Svanesunds Veteranlinje sker prisutdelning när alla mastersklasser gått i mål.
Nummerlappar
 
Hämtas vid starten för etapp 1, badstranden vid Segelsällskapet. För veterantävlingarna hämtas nummerlapparna i målvagnen på lördag eller söndag (samma nummerlapp för de som kör både tempo och linje). Målfotolapp fästs på höger sida, och behöver bara bäras på GP/Linje.
Uppvärmning Ingen uppvärmning på tävlingsbanan eller förbi målområdet under pågående tävling.
Signering Startlista skall signeras på etapp 2 och 4.
Skräpzoner På etapp 4 finns skräpzon längs banan, efter målområdet, och det är endast i denna som eventuellt skräp får kastas.
Tidtagning Sker enligt SCFs regler. På linjelopp delas klungor då det skiljer en sekund eller mer mellan två cyklister. Vi använder SCFs chipsystem. Cyklist som deltar utan fungerande chip riskerar att inte komma med i resultatlistan.
Varvad cyklist Cyklist som är efter klungan och blir varvad på etapp 2 placeras som bruten med tidstillägg och får starta på etapp 3. Undantag P10-14 och F15-16 som inte blir avplockade utan får köra tills segraren i startgruppen gått i mål.
Resultat
 
Vid lika tid i sammandraget avgör hundradelar från etapp 1 och 3. Skulle det fortfarande vara lika efter detta, avgör placering på senast körda etapp.
Incident sista 3 km Vid incident (vurpa eller tekniskt fel) inom de sista tre km på etapp 2 och 4 får cyklist samma tid som den grupp man tillhör då incidenten inträffade. På etapp 2 räknas de tre sista varven som inom sista 3 km, och på etapp 4 gäller regeln från skyltens placering.
Langning Langningssträcka finns efter målpassering på etapp 4 och langning är tillåten för klasserna Herrar Elit, Herrar Junior/Senior och Damer. Langning från bil är tillåten enligt instruktioner från kommissarierna.
Lagledarmöte Inför tävlingens första etapp, fredag, vid startområdet:
17:15: Herrar Junor/Senior
18:00: Herrar Elit och Damer

 
Service

 
Etapp 2: Klasserna Herrar Junior/Senior, Damer och Herrar Elit.
En servicedepå på varvet som är belägen vid startplatsen där föreningarna kan tillhandahålla hjul och cyklar. Respitvarv är tillåtet tills det att det återstår 3 km, därefter gäller regeln om incident inom etappens sista 3 km ovan.
Etapp 3: I klasserna Herrar Junior/Senior, Damer och Herrar Elit kommer de tio sist startande i respektive klass starta med en minuts mellanrum (övriga 30 sek), och det är endast bakom dessa tio cyklister som servicebil är tillåten. Avstånd för servicebil bakom cyklist är minst 25 m.

Etapp 4: För klasserna Herrar Junior/Senior, Damer och Herrar Elit ges möjlighet till klubbarna att köra service på etapp 4. Egen eller delad servicebil är tillåten.
Radio och nummer till servicebilar hämtas och lämnas vid målvagnen.
Det finns ingen neutral service.
Anmälan av servicebil görs på lagledarmötet.
 
Spurtpriser Etapp 4, vid mållinjen
Damer: varv 2 och 4
Herrar Elit: varv 3 och 6
Tävlingsjury/ Kommissarier Thomas Nilsson (ordf), Malin Nystrand, Mikael Nystrand (lördag-söndag) och Kristofer Nennestam, MC, (söndag).
Detta PM är godkänt av chefskommissarie Thomas Nilsson.
 
Tävlingen körs i enlighet med Vägtrafikförordningen, Svenska Cykelförbundets tävlingsregler samt detta PM.