U6 Cycle Tour - stage 4

Kommuniké/Communique

Kommuniké

Ta vindskydd bakom fordon, upprepade tillfällen (TR 12.1.040 p19.2.2);
  • #237, Valtteri Terhelä, Korson Kaiku; SEK 150 och 20 sekunder tidstillägg
  • Lagledare Korson Kaiku; SEK 500

Underlåta att respektera instruktioner från kommissarier eller tävlingsledning (12.1.040 p28.1):
  • Lagledare Team Myllan - Soft Office (Herrar Elit); SEK 250
  • Lagledare AG Insurance - NXTG U23 Team; SEK 250
  • Lagledare Lillehammer CK (Herrar Elit); SEK 250

/Tävlingsjuryn


Communique

Slipstreaming behind vehicle, repeated occasions (TR 12.1.040 p 19.2.2);
  • #237, Valtteri Terhelä, Korson Kaiku; SEK 150 and 20 seconds time penalty
  • Team manager Korson Kaiku; SEK 500
Failure to respect instructions from commissaries or oganiser (TR 12.1.040 p28.1)
  • Team manager Team Myllan - Soft Office (Herrar Elit); SEK 250
  • Team manager AG Insurance - NXTG U23 Team; SEK 250
  • Team manager Lillehammer CK (Herrar Elit); SEK 250
/Panel of commissaires