Etapp 3 XCC

Jurykommuniké 1

Jurykommuniké 1

TR 12.1.040 p10.1.2
Avikande från den vid spurtens början valda banan.
653 Oliver Emanuelsson
Deklassering till sista plats i cyklistens klunga