SWE CUP - Nationaldagsloppet

SWE CUP - Nationaldagsloppet

PM

PM Nationaldagsloppet söndag 4 juni 2023
 
För information om tävlingsarrangemanget, tävlingsbana, klassindelningar, tidsschema, mm se inbjudan.
För information om SWE Cup, klassindelningar, poängberäkning, mm se https://scf.se/landsvag/swe-cup-landsvag-2023/.
Kompletterande information och förtydliganden:

Parkering:
Det finns tre parkeringsplatser: infartsparkeringen vid Lindholmens station, vid Gustav Vasaskolan och vid Orkesta IP. Se karta nedan.
Vänligen parkera inte vid ICA Lindholmen eller vid Hökeriet där vi har tävlingscentrum. Obs! Ingen parkering längs vägen in mot Hökeriet eller längs de andra vägarna runt start och mål. Dessa vägar måste hållas fria för trafik till och från närliggande fastigheter.
Uppställning av husvagn/husbil möjlig vid Gustav Vasaskolan och vid Orkesta IP. Ingen tillgång till el eller vatten.

Omklädning:
Omklädningsrum och duschar finns i Gustav Vasaskolan.

Toaletter:
Toaletter finns i Gustav Vasaskolan, vid parkeringen vid Orkesta IP och vid Hökeriet. Respektera boende i området och använd toaletterna!

Nummerlappar:
Nummerlappar hämtas i sekretariatet i Hökeriet. Dubbla nummerlappar mot höger sida. Spurtlapp höger sida. Obs! Ta inte bilen till Hökeriet utan cykla eller gå dit. Lag skickar en person som hämtar samtliga nummerlappar för alla i laget.

Lagledarmöten och följebilar:
Lagledarmöten för SWE Cup-klasserna hålls vid Hökeriet. Obligatoriskt för samtliga lag. Följebil anmäls på plats. Karavanordning efter ställningen i SWE Cup.  Tänk på miljön, dela gärna bil!

Neutral service finns i samtliga klasser (kommer kombineras med kvastbil pga begränsad tillgång till förare). Vi rekommenderar de som inte har egen servicebil att skicka med egna reservhjul med den neutrala servicebilen pga den stora variationen av hjul och växelsystem som används idag.

Startplats:
Se karta nedan. Uppställning på grusplan till vänster om vägen. Viktigt att ni följer anvisningar och håller vägen fri. Startlistor för inskrivning kommer finnas på bord vid startplatsen.
Följebilskaravan Herr Junior/Senior, Dam och Herr Elit ställer upp efter instruktion på lagledarmötet.
Deviation sker till höger ca 150m före mål. Obs! Absolut förbjudet att köra mellan byggnaderna vid Söderby gård. Stanna på grusplanen och kör ut på vägen igen när samtliga gått i mål.

Langningszon och skräpzon:
Langningszon ca 1200 meter före mål. Skräpzon samma sträcka. Langning tillåten i Herr Junior/Senior, Dam och Herr Elit.

Prisutdelning:
Prisutdelningar kommer ske vid Hökeriet enligt tidsschema i inbjudan.

Servering:
Hökeriet kommer ha öppet från 07:00 på tävlingsdagen.