Arlanda Testtrack Race 2023

Arlanda Testtrack Race 2023

PM

PM – Arlanda Testtrack Race 2 juni 2023

GP-lopp på motorövningsbanan Arlanda Testtrack 1

Nationell tävling för alla klasser fredag den 2 juni med första start kl 15:00. Tävlingen arrangeras i år på Arlanda Testtrack 1 och körs som GP-lopp på en något kurvigare och något mer kuperad bana med ett varv på 1,8 km.
Arlanda Testtrack 1 ligger vid E4:an, en dryg km från den vanliga banan och är en helt avstängd motorövningsbana med 10 meters bredd och fin beläggning.
OBS! Inget tillträde till banan före kl 14:00. Åk ej dit tidigare eftersom det hindrar trafiken vid infarten!
Banan är inhägnad och helt avstängd för trafik. Vid tävlingscentrum finns sekretariat, nummerlappar, lånechip, toaletter, servering och fin utsikt över banan. Omklädning och Dusch kan tyvärr inte erbjudas.
Det är inte tillåtet att värma upp på banan, kvällens täta tidsschema tillåter inte detta. Uppvärmning kan ske på närliggande väg. Banan kan besiktigas till fots genom att man kan gå varvet runt längs vägkanten.
Bankarta

Distans: Banvarvet är 1,8 km och körs olika lång tid +1 varv beroende på klass, se schema. Samstarter sker i åtta omgångar. Första start kl 15:00, sista målgång ca kl 21:00.
Starten sker från startfålla utanför samlingslokalen. Upprop görs per klass 10 minuter före utsatt starttid.
Målet är beläget på den övre långa svepande rakan, innan kurvan, mitt för samlingslokalen.
Sekretariat, toalett och servering finns vid samlingslokalen vid infarten till området.
Nummerlappar och hyrchip hämtas vid sekretariatet. Hyrchip återlämnas efter målgång.
Ingen omklädning eller dusch kan erbjudas men toalett finns i samlingslokalen.
Parkering sker på den avstängda vägen utanför banan, inga bilar utom funktionärers tillåts köra in till banan. Följ parkeringsvakternas anvisningar så att alla bilar får plats.
OBS! Ingen uppvärmning på tävlingsbanan. Uppvärmning får ske på vägarna utanför banan.
Starttider, startordning och distanser:
Startgrp Start kl Klass Distans
0 14:50 Nybörjare P/F 1,0 km
1 15:00 P/F10-12, P/F13-14 20 minuter +1 varv
2 15:30 P/F15-16 30 minuter +1 varv
3 16:10 DamE, Djun 40 minuter +1 varv
4 17:00 Elit, Junior 50 minuter +1 varv
5 18:00 H30, Hsport 40 minuter +1 varv
6 18:50 H40 40 minuter +1 varv
7 19:40 D30, D40, D50, D60, Dsport 30 minuter +1 varv
8 20:20 H50, H55, H60, H65, H70, H75 30 minuter +1 varv

OBS! Starttiderna är cirkatider och beroende av tidigare startgruppers målgång.
Tävlingen och resultaten kan följas live på https://www.sportstiming.se/event/12565/livetimes
Nybörjare anmäler sig på plats vid nummerlappsutdelningen senast kl 14:30, ingen föranmälan.
Spurtpris, DamE, Djun efter ca 15 och 30 minuter, Elit, Junior efter ca 15, 30 och 40 minuter. Signalering ut på spurtvarv. Penningpriser 1.000 kr vid varje spurtpris, (500 kr till 1:an, 300 kr till 2:an och 200 kr till 3:an). (För att Spurtpriser ska delas ut krävs minst 10 anmälda i startgrupperna DamE/Djun resp. Elit/Junior.)
På grund av det korta banvarvet och tävlingstiden sker samstart, resultatlistor delas dock alltid upp per klass.
Deltagare skall vara på plats vid starten senast 10 minuter före angiven starttid för upprop och presentation.
Cyklist som varvas får fortsätta tills segraren gått i mål om inte kommissarie beordrar cyklisten att kliva av.
Utväxlingskontroll är obligatorisk för start i ungdomsklasserna, var på plats senast 15 min före start.
Startlistor publiceras på Sportstiming och på SMACKs hemsida www.smack.se.
Ingen karavan, inga följebilar och ingen langning tillåtet på dessa korta varvlopp. Inget lagledarmöte hålls.
Sjukvårdare och Ambulansservice finns längs banan och vid startområdet.
Service är tillåtet i markerad servicezon på målrakan, dock inget respitvarv tillåtet.
Skräpzon finns på målrakan. Nedskräpning utanför skräpzon kan ge disciplinära åtgärder enligt TR.
Nummerlappar hämtas vid Sekretariatet vid samlingslokalen på området. Nummerlappen placeras något till höger på ryggen och får ej vikas, spurtlapp på höger sida av tröjan. Nummerlappar behöver ej återlämnas.
SCFs Chip används för alla klasser. Hyrchip hämtas samtidigt med nummerlapp och ska återlämnas direkt efter målgång. Ej återlämnat chip debiteras deltagaren eller klubben med 990 kr
Ingen Omklädning eller Dusch finns tillgänglig men toaletter finns i samlingslokalen på området.
Uppvärmning ej tillåten på tävlingsbanan efter första start. Uppvärmning får i stället ske på vägen utanför. Uppvärmning på trainer kan göras vid parkerade bilar på den avstängda vägen utanför banan.
Prisutdelning sker löpande vid flera tillfällen under eftermiddagen och kvällen så snart resultatlistan för respektive klass fastställts. Tävlingströja ska bäras av deltagarna vid prisutdelningen.
Medaljer delas ut till de tre främst placerade i varje klass, priser till de tre främsta och till alla ungdomar.
Servering med försäljning av kaffe, the, läsk, smörgåsar, kaffebröd, korv, hamburgare, frukt och godis kommer att finnas vid tävlingscentrum.
Resultatlista anslås vid sekretariatet efter målgång, online på Sportstiming och på www.smack.se.
Bilder kommer att läggas ut på SMACKs hemsida www.smack.se och på Facebook snarast efter tävlingen.
Efteranmälan kan göras fram till 1 timme före klassens start. Görs och betalas inkl. efteranmälningsavgift endast via Sportstiming. Nummerlapp och ev. hyrchip hämtas därefter vid sekretariatet.
Nybörjare kör utan kostnad och anmäler sig direkt vid sekretariatet senast kl 14:30.
Tävlingsledare är Håkan Johnsson, information lämnas via e-post info@smack.se telefon 0703-55 50 85.

Tävlingsorganisation
Kommissarier/                   Magnus Östberg, kommissarie, juryordförande
Tävlingsjury                       Milla Jonsson, kommissarie
                                            Jan-Erik Arntzen, målchef
Tävlingsledare                  Håkan Johnsson
Bitr. Tävlingsledare          Lars Staf
Banchef, Material              Håkan Johnsson
Startchef                            Håkan Samuelsson/Stefan Lagerkvist
Tidtagning, Målkamera     Björn Poppe
Speaker                              Stefan Lagerkvist/Jimmy Lejonhammar
Sekretariat                         Alf Klövvik
Komm./Säkerhet                Stefan Lagerkvist
Sjukvård/ Ambulans          Eventa Sjukvård AB
Servering                           Lilla Logen, Lindsberg
Funktionärer                       SMACKs medlemmar
Information/Sponsring     Stefan Lagerkvist

Test Track Arlandastad ägs och drivs av Arlandastad Group AB.

Deltagandet sker på egen risk. SCFs tävlingsregler, Länsstyrelsens och Polisens bestämmelser och förordningar samt trafikföreskrifter skall följas.

Välkomna till Arlanda den 2 juni!

PMet är godkänt av chefskommissarie Magnus Östberg.

Sigtuna Märsta Arlanda CK tackar 

för att vi får arrangera Arlanda Testtrack Race på Arlandastad Testtrack 2.
Vägbeskrivning till Arlandastad Test Track 1
Vägvisning E4 söderifrån                                                                                                     Vägvisning E4 norrifrån
Adressen till Arlandastad Testtrack 1 är: Halmsjövägen 41, 195 61 Rosersberg
Skyltat till tävlingen från E4 södergående och norrgående
Norrifrån:
Sväng av E4 vid avfart Måby, sväng vänster mot Arlanda. Tag höger i första rondellen, åk uppför backen, över motorvägen, rakt fram i rondellen vid trafikplats Nybygget, tag till höger i korsningen vid Starrmossen och tag därefter till höger före Långtidsparkeringen (Rött plank), fortsätt ca 1 km till Arlandastad Testtrack 1. Följ skyltning ”SMACK Arlanda Test Track Race” till tävlingen.
Parkera på den avstängda vägen utanför banan enligt parkeringsvakternas anvisningar.
Söderifrån:
Sväng av E4 vid Märsta-avfarten och håll höger mot Långtidsparkeringarna (åk ej över E4:an), kör rakt fram i den första rondellen, tag höger i den andra rondellen och sväng vänster in mot Arlandastad Testrack 1 vid Gasmacken. Följ skyltning ”SMACK Arlanda Test Track Race” till tävlingen.
Parkera på den avstängda vägen utanför banan enligt parkeringsvakternas anvisningar.
OBS! Följ vägbeskrivningen, ingen trafik via andra vägar på grund av miljöpåverkan och trafikproblem för boende i trakten.
Alla tävlande och all publik uppmanas att samåka för att minska miljöpåverkan, minska trafikproblemen och för att alla bilar ska få plats inom området! Välkomna!