U6 Cycle Tour - stage 2

Kommuniké/Communique

Kommuniké
(english below)

Ledartröja delades beklagligt ut till fel cyklist i F13-14.
#98 Ellen Felldin, Västerås CK är ny total ledare och ska bära ledartröjan.
#96 Stella Suuronen, Oulu Triathlon & Cycling är 2:a i totalen.

Justering av sluttider efter kontroll
#473, Elin Ålsjö, CK Uni; ny tid: 1:53:39

Dragkrok på servicebil
Servicebil får inte ha utstickande dragkrok, och således är bil med dragkrog inte tillåten i karavanen.

Instruktioner
Respektera trafikvakternas instruktioner, samt hänvisnings- och förbudsskyltar som finns längs med banan.

Cykelbyte
Cyklister som byter cykel under tävlingen, och därmed inte har något chip på cykeln, ombeds meddela detta till kommissarien i klassen eller till målpersonalen. Detta för att få en så snabb resultathantering som möjligt.

Regnjacka/Överdragströja
Vid användande av regnjacka/överdragströja påminner juryn om att cyklisten är skyldig att tillse att nummerlappar är tydligt synliga vid målgång för målpersonal och målkamera.

/Tävlingsjuryn

Etapp 4
Den del av banan som innehöll ett grusvägsparti har på grund av vägens skick, samt det förväntade regnandet under onsdagen, tagits bort från etappen.
Varvet som körs är 7,5 km, vilket medför förändrat tidsschema och korta distanser. Uppdatering är gjort på etappens sida på Sportstiming.

/Tävlingsjuryn och arrangören


Communique

Unfortunately the yellow jersey was given out to the wrong rider in F13-14.
#98 Ellen Felldin, Västerås CK is the new leader and shall wear the leader jersey.
#96 Stella Suuronen, Oulu Triathlon & Cycling is 2nd in the general classification.

Adjustment of times
#473, Elin Ålsjö, CK Uni; new time: 1:53:39

Towbar on service car
Protruding towbar is not allowed on service cars. Therefore cars with tow bars are not allowed in the convoy.

Instructions
Please respect the instructions from the officials, and follow the different signs along the course.

Bike change
Riders that need to change their bike during the stage and therefore don't carry a transponder on the bike, should notify the commissarie or the staff at the finish line as soon as possible to avoid delay in the work with the results.

Rain jackets etc
When using rain jacket or covering jerseys, the jury reminds you that it is the responsibility of the rider that the race numbers are clearly visible for staff and photo finish at the finish line

/Commissaires' panel

Stage 4
The part of the circuit that contained a gravel section, has because of the condition of the road, and the expected rain on Wednesday, been removed from the stage.
The circuit will be 7,5 kms, which means a changed and updated time schedule and short distances. The details are updated on the stage's site on Sportstiming.

/Commissaires's panel and organiser