U6 Cycle Tour - stage 1

Kommuniké/Communique

Kommunikè
(english below)


Förändrad nummerlapp (12.1.040 p 4.1);
  • #410, Mathias Lemorne, CK Öresund; 150 SEK

Justering av tider har gjorts efter kontroll:
#10, Lars Jörgensen Hellesund, Fana IL; ny tid 5:45,69
#125, Daniel Vold, IL Stördals-Blink; ny tid 4:43,11
#137, Jonathan Ahlsson, Motala AIF Serneke Allebike; ny tid 4:36,61
#183, Oskari Kolehmainen, TWD-Länken; ny tid 5:01,25

Nummerlappsplacering:
För etapp 2-6 är det viktigt att nummerlappar placeras enligt direktiv; ryggnummer nederst på ryggen, målfoto på vänster sida strax över sömmen på tröjan och ramnummerlappen placeras på cykeln, väl synlig från vänster sida.

/Tävlingsjuryn

Etapp 2:
Vägen förbi målet är enkelriktad, men för att ledare som vill ta sig till langningssträckan ska slippa köra ett helt varv kommer vägen öppnas för körning i kolonn från startplatsen, bakom funktionärsfordon. Detta kommer ske fem minuter efter att klassen har startat. Är ni inte med vid detta tillfälle så måste ni köra varvet runt.

/Arrangören
 
 
Communique

Modified race number (12.1.040 p4.1)
  • #410, Mathias Lemorne, CK Öresund; 150 SEK
Adjustments of times have been made after checks:
#10, Lars Jörgensen Hellesund, Fana IL; new time 5:45,69
#125, Daniel Vold, IL Stördals-Blink; new time 4:43,11
#137, Jonathan Ahlsson, Motala AIF Serneke Allebike; new time 4:36,61
#183, Oskari Kolehmainen, TWD-Länken; new time 5:01,25

Placing of race numbers:
For stage 2-6 it's important that the race numbers are placed according to the directives; back number on the lower part of the back, photo finish number on the left side just above the seam on the jersey and the frame number on the bike, clearly visible from the left hand side.

/Panel of commissaires

Stage 2:
The road passing the finish line is a one-way road, but to avoid that team leaders will have to drive one lap to get to the feeding zone, the road will be open for passing in a convoy from the start area, behind an official car. This will take place five minutes after the start has been given for the category. If you don't join at this occasion you have to drive the whole lap.

/The organiser