SWE Cup - Giro Himledalen Tempo 2023

Banor

Giro Himledalen, Tempo 28,2 km
Start och mål i Skällinge By vid Skällingegården.
Rutt:
Start Skällinge väg 815 mot Nösslinge och Karl Gustav.
Vändögla i Karl Gustav by. I Karl Gustav by sväng höger vid gul skylt ”Tommared 3”.
Följ lokalgatan åt vänster mot folkparken Björkelund.
Vid korsning folkparken Björkelund, sväng vänster mot Karl Gustav K:a.
Vid korsning landsväg 815, sväng vänster mot Nösslinge/Skällinge.
Följ väg 815 mot Skällinge.
Korsning väg 816, sväng skarp sväng höger mot målgång vid Skällinge affär.


Giro Himledalen, Tempo 16 km
Start och mål i Skällinge By vid Skällingegården.
Rutt:
Start Skällinge väg 815 mot Nösslinge.
Vändpunkt på väg 815 vid avtagsväg Körhultsvägen (busshållplats).
Följ väg 815 mot Skällinge.
Korsning väg 816, sväng skarp sväng höger mot målgång vid Skällinge affär.


Giro Himledalen, Tempo 9 km
Start och mål i Skällinge By vid Skällingegården.
Rutt:
Start Skällinge väg 815 mot Nösslinge.
Vändpunkt på väg 815 strax efter avtagsväg Mäshult.
Följ väg 815 mot Skällinge.
Korsning väg 816, sväng skarp sväng höger mot målgång vid Skällinge affär.Giro Himledalen, Tempo 5 km
Start och mål i Skällinge By vid Skällingegården.
Rutt:
Start Skällinge väg 815 mot Nösslinge.
Vändpunkt på väg 815. Följ väg 815 mot Skällinge.
Korsning väg 816, sväng skarp sväng höger mot målgång vid Skällinge affär.