U6 Cycle Tour - stage 4

Information och anmälan

Torsdag
Den 14 juli 2022

Välkomna till Länsförsäkringar Linje,
14 juli 2022

Observera att anmälan görs via tävlingens huvudsida: U6 Cycle Tour


Startplatsen för klasserna PF10-14 är belägen vid Rosenbergsskolan, Tidaholm

Startplatsen för övriga klasser är belägen målet, Stenbacken, Härja
 

Målplatsen är belägen vid Stenbacken, Härja
 

14 km, Tidaholm - Stenbacken, Härja
 

0 km Start vid Rosenbergsskolan, Tidaholm
0,1 km Höger i rondell ut på Stallängsvägen
11,7 km Vänster mot Habo
14 km Passering av mållinje


31 km, Stenbacken - Stenbacken
 
0 km Start vid Stenbacken
0 km Vänster
3,7 km Vänster mot Brandstorp/Blåhult
20,2 km Vänster mot Velinga
28,9 km Vänster mot Habo
31 km Passering av mållinje

Beskrivning 
FP10-12 14 km Rosenbergsskolan - Stenbacken
FP13-14 45 km Rosenbergsskolan - Stenbacken + 1 varv
F15-16 62 km 2 varv
P15-16 93 km 3 varv
Herrar Juniorer 124 km 4 varv
Herrar Seniorer 124 km 4 varv
Damer 93 km 3 varv
Herrar Elit 186 km 6 varv

 

Langningssträckan är belägen med början 500 meter före målpassering, och slutar ca 200 meter före målpassering. 

Skräpzonen är belägen med början 500 meter före målpassering, och slutar ca 100 meter före målpassering.

Avfart för servicebilar sker till vänster in på gårdsplanen ca 50 meter före mållinjen.

Welcome to Länsförsäkringar Road Race, 
14th of July 2022

Please note that the registration is to be done via the main page of the race: U6 Cycle Tour

The start area for FP10-14 is located at Rosenbergsskolan, Tidaholm

The start area for the other categories is located at Stenbacken, Härja
The finish area is located at Stenbacken, Härja
 

14 km, Tidaholm - Stenbacken, Härja
 

0 km Start at Rosenbergsskolan, Tidaholm
0,1 km Right turn in roundabout into Stallängsvägen
11,7 km Left turn towards Habo
14 km Passage of finish line


31 km, Stenbacken - Stenbacken
 
0 km Start at Stenbacken
0 km Left turn
3,7 km Left turn towards Brandstorp/Blåhult
20,2 km Left turn towards Velinga
28,9 km Left turn towards Habo
31 km Passage of finish line

Description
FP10-12 14 km Rosenbergsskolan - Stenbacken
FP13-14 45 km Rosenbergsskolan - Stenbacken + 1 lap
F15-16 62 km 2 laps
P15-16 93 km 3 laps
Herrar Juniorer 124 km 4 laps
Herrar Seniorer 124 km 4 laps
Damer 93 km 3 laps
Herrar Elit 186 km 6 laps


The feeding zone starts 500 m before the finish line and ends 200 m before the finish line.

The drop zone starts 500 m before the finish line and ends 100 m before the finish line.


Deviation for team cars is to the left, 50 m before the finish line, passing the start area.
 


Torsdag den 14 juli 2022

KlasseStartOmgangeOmgang distance
Damer09:00331 km
Flickor 13-1409:00245 km
Pojkar 13-1409:00245 km
Flickor 10-1209:05114 km
Pojkar 10-1209:05114 km
Flickor 15-1609:55231 km
Pojkar 15-1610:35331 km
Herrar Elit12:30631 km
Herrar Senior12:45431 km
Herrar Junior14:05431 km

 
 Information om loppet
Den 14 juli 2022
Härja Stenbacken
52291 Tidaholm
Sverige
Se karta nedan
www.u6cycletour.se
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se
3 x 31 km (93 km)
Startar kl. 09:00
2 x 45 km (90 km)
Startar kl. 09:00
2 x 45 km (90 km)
Startar kl. 09:00
1 x 14 km (14 km)
Startar kl. 09:05
1 x 14 km (14 km)
Startar kl. 09:05
2 x 31 km (62 km)
Startar kl. 09:55
3 x 31 km (93 km)
Startar kl. 10:35
6 x 31 km (186 km)
Startar kl. 12:30
4 x 31 km (124 km)
Startar kl. 12:45
4 x 31 km (124 km)
Startar kl. 14:05

U6 Cycle Tour - stage 4

  • Härja Stenbacken
  • 52291 Tidaholm
  • Sverige