Arlanda Testtrack Race 2022

Arlanda Testtrack Race 2022

PM

PM – Arlanda Testtrack Race 3 juni 2021

Korta varvlopp på Arlanda Testtrack motorövningsbana

Nationell tävling för alla klasser fredag den 3 juni. Ingår i SWE Cup Masters och är den första deltävlingen i Stockholm 4-dagars. Första start kl 15:00.
Tävlingen körs som korta varvlopp på en 2,4 km helt avstängd motorövningsbana söder om Arlanda. Banan är 10 meter bred, har mycket fin beläggning, är något slingrig och endast måttligt kuperad.
OBS! Inget tillträde till området före kl 14:00. Åk ej dit tidigare eftersom det hindrar trafiken vid infarten!
Banan är inhägnad och helt avstängd för trafik. Inom området finns tävlingscentrum med sekretariat, nummerlappar, lånechip, omklädning, toaletter, servering, parkering och en kort slinga för uppvärmning. Dusch kan tyvärr inte erbjudas vid tävlingen.
Det är inte tillåtet att värma upp på banan, kvällens täta tidsschema tillåter inte detta. Banan kan besiktigas till fots genom att man kan gå över till ”innerplan” vid övergångsstället och gå runt varvet.

Starttider, startordning och distanser:
Startgrp Start kl Klass Ant. varv Distans
0 14:50 Nybörjare P/F 1/2   1,0 km
1 15:00 P/F10-12, P/F13-14 7 16,8 km
2 15:35 P/F15-16 10 24,0 km
3 16:15 DamE, Djun 12 28,8 km
4 17:05 Elit, Junior 15 36,0 km
5 18:00 H30, Hsport 12 28,8 km
6 18:50 H40 12 28,8 km
7 19:35 D30, D40, D50, D60, Dsport 10 24,0 km
8 20:20 H50, H55, H60, H65, H70, H75 10 24,0 km
OBS! Starttiderna är cirkatider och beroende av tidigare startgruppers målgång.
Nybörjare anmäler sig på plats vid nummerlappsutdelningen senast kl 14:30, ingen föranmälan.
Spurtpris, DamE, Djun vid 4:e och 8:e varvningen, Elit, Junior vid 4:e, 8:e och 12:e varvningen Signalering ut på spurtvarv. Penningpriser 1.000 kr vid varje spurtpris, (500 kr till 1:an, 300 kr till 2:an och 200 kr till 3:an)
På grund av det korta banvarvet och tävlingstiden sker samstart, resultatlistor delas dock alltid upp per klass.
Deltagare skall vara på plats vid starten senast 10 minuter före angiven starttid för upprop och presentation.
Cyklist som varvas får fortsätta tills segraren gått i mål om inte kommissarie beordrar cyklisten att kliva av.
Junior-utväxling gäller för Djun och Junior eftersom separat prislista tas fram för Juniorklasserna.
Utväxlingskontroll är obligatorisk för start i ungdomsklasserna, var på plats senast 15 min före start.
Startlistor publiceras på Sportstiming och på SMACKs hemsida www.smack.se.
Ingen karavan, inga följebilar och ingen langning tillåtet på dessa korta varvlopp. Inget lagledarmöte hålls.
Service är tillåtet i markerad servicezon vid slutet av målrakan, dock inget respitvarv tillåtet.
Sjukvårdare och Ambulansservice finns längs banan och vid startområdet.
Skräpzon finns längs banan. Nedskräpning utanför skräpzon kan ge disciplinära åtgärder enligt TR.
Nummerlappar hämtas vid Sekretariatet vid samlingslokalen på området. Nummerlappen placeras något till höger på ryggen och får ej vikas, spurtlapp på höger sida av tröjan. Nummerlappar behöver ej återlämnas.
SCFs Chip används för alla klasser. Hyrchip hämtas samtidigt med nummerlapp och ska återlämnas direkt efter målgång. Ej återlämnat chip debiteras deltagaren eller klubben med 990 kr
Ingen Dusch finns tillgänglig men omklädning kan göras i samlingslokalen på området.
Uppvärmning ej tillåten på tävlingsbanan efter första start. Uppvärmning sker istället på den korta uppvärmningsslingan på området, eller på vägen utanför. Uppvärmning på trainer kan göras på parkeringen.
Prisutdelning hålls vid tävlingscentrum löpande under eftemiddagen/kvällen så snart resultatlistan för respektive klass fastställts. Tävlingströja ska bäras av deltagarna vid prisutdelningen.
Medaljer delas ut till de tre främst placerade i varje klass, priser till de tre främsta och till alla ungdomar.
Servering med försäljning av kaffe, the, läsk, smörgåsar, kaffebröd, korv, hamburgare, frukt och godis kommer att finnas vid tävlingscentrum.
Parkering sker på den stora asfaltplanen alldeles efter infart på området. OBS! Följ funktionärernas anvisningar för hur bilarna ska placeras så att parkeringen räcker till åt alla.
Resultatlista anslås vid sekretariatet efter målgång, online på Sportstiming och på www.smack.se.
Bilder kommer att läggas ut på SMACKs hemsida www.smack.se och på Facebook snarast efter tävlingen.
Efteranmälan kan göras fram till 1 timme före klassens start. Görs och betalas inkl. efteranmälningsavgift  endast via Sportstiming. Nummerlapp och ev. hyrchip hämtas därefter vid sekretariatet.
Nybörjare kör utan kostnad och anmäler sig direkt vid sekretariatet senast kl 14:30.
Tävlingsledare är Håkan Johnsson, information lämnas via e-post info@smack.se telefon 0703-55 50 85.

Bankarta

Åkriktning. Tävlingen körs i vänstervarv och målet är placerat i slutet av flygrakan, närmast parkeringen.
Starten sker från startfålla i slutet av uppvärmnings-slingan, närmast parkeringen. Upprop görs per klass 10 minuter före utsatt starttid.
Målet är beläget i slutet av den 20 meter breda och 400 meter långa flygrakan, närmast parkeringen.
På höger sida av den breda målrakan finns en elslinga, ej farlig men undvik att köra på den.
Sekretariat, omklädning, toalett och servering finns vid samlingslokalen vid infarten till området.
Nummerlappar och hyrchip hämtas vid sekretariatet. Hyrchip återlämnas efter målgång.
Ingen dusch finns men toalett finns inom området.
Parkering sker på den stora asfaltplanen alldeles efter infart på området. Följ parkeringsvakternas anvisningar så att alla bilar får plats på området.
Alla tävlande och publik uppmanas att samåka för att begränsa miljöpåverkan och för att alla bilar ska få plats inom området.

Distans: Banan är 2,4 km och körs olika antal varv beroende på klass. Samstarter sker i åtta omgångar. Första start kl 15:00, sista målgång ca kl 21:00.
Prisutdelning sker löpande vid flera tillfällen under eftermiddagen och kvällen med medaljer och priser till de tre första och priser till alla ungdomar efter målgång i respektive startgrupp.
OBS! Ingen uppvärmning på tävlingsbanan. Deltagarna hänvisas till uppvärmningsslingan eller vägarna utanför banan.
Tävlingsorganisation

Kommissarier/                   Magnus Östberg, kommissarie, juryordförande
Tävlingsjury                       Milla Jonsson, kommissarie
                                            Jan-Erik Arntzen, målchef
Tävlingsledare                  Håkan Johnsson
Bitr. Tävlingsledare          Lars Staf
Banchef, Material              Janne Littke
Startchef                            Håkan Samuelsson
Tidtagning, Målkamera     Björn Poppe
Speaker                              Oskar Ekman
Sekretariat                         Alf Klövvik
Komm./Säkerhet                Lars Staf
Sjukvård/ Ambulans          Eventa Sjukvård AB
Fordon/MC                         Östra Aros MC-klubb
Funktionärer                       SMACKs medlemmar
Information/Sponsring     Stefan Lagerkvist


Test Track Arlandastad ägs och drivs av Arlandastad Group AB.

Deltagandet sker på egen risk. SCFs tävlingsregler, Länsstyrelsens och Polisens bestämmelser och förordningar samt trafikföreskrifter skall följas.


Välkomna till Arlanda den 3 juni!

PMet är godkänt av chefskommissarie Magnus Östberg.


Sigtuna Märsta Arlanda CK tackar 

för att vi får arrangera Arlanda Testtrack Race på Arlandastad Testtrack 2.
Vägbeskrivning till tävlingsområdet, Arlanda

Adressen till Arlandastad Testtrack 2 är: Starrmossen 140, 195 95 Rosersberg
Skyltat till tävlingen från E4 södergående och norrgående
Norrifrån:
Sväng av E4 vid avfart Måby, sväng vänster mot Arlanda. Tag höger i första rondellen, åk uppför backen, över motorvägen, rakt fram i rondellen vid trafikplats Nybygget, tag till höger i korsningen vid Starrmossen och fortsätt ca 1,3 km till Arlanda Test Track, följ skyltning ”SMACK Arlanda Test Track Race” till tävlingen. Följ parkeringsvakternas anvisningar inom området.
Söderifrån:
Kör E4 förbi Märsta-avfarten och tag höger mot Arlanda. Åk av vid trafikplats Nybygget, tag höger i rondellen, tag till höger i korsningen vid Starrmossen och fortsätt ca 1,3 km till Arlanda Test Track, följ skyltning ”SMACK Arlanda Test Track Race” till tävlingen. Följ parkeringsvakternas anvisningar inom området.
OBS! Följ vägbeskrivningen, ingen trafik via andra vägar på grund av miljöpåverkan och trafikproblem för boende i trakten.
Alla tävlande och all publik uppmanas att samåka för att minska miljöpåverkan, minska trafikproblemen och för att alla bilar ska få plats inom området! Välkomna!