Inbjudan


SCF Svenska Mästerskapen Landsväg Kortdistans, Fredag 1/7 2022

SCF Svenska Mästerskapen Kortdistans arrangeras, som del av SM-veckan Linköping 2022, av CK Hymer i samarbete med Visit Linköping.
Loppet gäller också som årets Wolfram Grand Prix, vilket gör att extra priser kommer att utgå till vinnarna.


PROGRAM
Starttider SM kortdistans 2022
Tid Klass Distans
10:30 Herrar 50 min + 3 varv
13:40 Damer 50 min + 3 varv

REGLER SM
SCF:s tävlingsregler TR1, TR2, TR12 och TR17 gäller. Deltagande sker på egen risk. Teknisk kontroll av cykel och annan utrustning kan förekomma i samband med upprop för samtliga klasser.
Respitvarv ej tillåtet.


RÄTT ATT DELTA I SM KORTDISTANS LANDSVÄG
Tävlande ska, vid ordinarie anmälningsdatums utgång, ha gällande årslicens för svensk förening i den klass anmälan avser. Engångslicens gäller ej vid mästerskap. För utländsk medborgare bosatt i Sverige, gäller SCF:s Mästerskapsregler TR 17.1.003.

SM-STATUS LANDSVÄG KORTDISTANS
Kraven för SM status är att det är minst två (2) startande från minst två (2) föreningar i klassen.

ANMÄLAN
Anmälan sker senast fredagen den 24/6 2022 i Sportstiming: https://www.sportstiming.se/event/10724 
Juniorer anmäler och startar tillsammans med senior i så väl herr- som damklass.
Licens för 2022 kan sökas hos Svenska Cykelförbundet. För att söka licens krävs ett UCI-ID.
Viktigt att deltagare som söker licens har ett UCI-ID i god tid innan licensen ska gälla. UCI-ID sökes hos SCF och tar ca 1 vecka. Anmälansavgift betalas ej tillbaka efter anmälan är gjord.

EFTERANMÄLAN
Från den 25/6  kan efteranmälan ske fram till fredag 30/6 kl 15:00. Vi efteranmälan tillkommer ett tillägg om 500:- som betalas i samband med efteranmälan.
Ingen efteranmälan på plats medges. Efteranmälan görs via Sportstiming.


TÄVLINGSSEKRETARIAT
Stora Torget, Linköping

PRESSKONFERENS
Äger rum omedelbart efter prisceremonin i klasserna Damer  och Herrar.

CHIP
Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför obligatoriskt för alla klasser.
Chip kan hyras för 200:-. Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000:-.

NUMMERLAPPAR
Uthämtas vid Equmenia-kyrkan, Drottninggatan 22, Linköping, från kl 09:00 fram till 1 timme före respektive start.

INFORMATION
Löpande information kommer att finnas tillgänglig på Sportstiming: https://www.sportstiming.se/10724

PRISCEREMONI
Medaljer till de tre (3) pristagarna i samtliga klasser Cyklisterna skall vid ceremonin vara iförda tävlingsklädsel eller av den tävlandes förening godkänd representationsklädsel.

PRISER
För information om priser hänvisas till sidan för Wolfram Grand Prix.


DOPINGKONTROLL
Cyklist som efter målgång blir informerad att han/hon skall infinna sig till kontroll är skyldig att följa de förhållningsregler som kontrollanten meddelar.

DUSCH OCH OMBYTE
Dusch och ombyte 
Equmenia-kyrkan, Drottninggatan 22, Linköping.

SJUKVÅRD
Sjukvårdsutbildad personal finns i tävlingsområdet.

TURISTINFORMATION
För turistinformation hänvisar vi till Visit Linköping, https://visitlinkoping.se/.

PARKERING
Flera parkeringshus finns i närområdet, bl.a. P-hus Detektiven som ligger granne med Equmeniakyrkan. Större parkeringar finns i anslutning till Linköping Arena..

KONTAKT
info@ckhymer.com

TÄVLINGSBANAN
Tävlingsbanan är mitt i centrala Linköping och är 1.5 km lång.UPPLYSNINGAR
Marcus Carlsson, marcus.carlsson.skeda@gmail.com