RINGENLOPPET till minne av Frans Desaix

Kommuniké

Olämpligt uppträdande samt utsatt annan cyklist för fara (1.2.079 / 12.1.007).
   - Matias Gunnar Malmberg, Team Coloquick; SEK 500