Kinnekulleloppet

PM

PM Kinnekulleloppet, lördagen 23 april
Kansli Vid starten, Kinnekullegården. Öppet från kl 08:00 till sista start.
Här hämtar ni ut era nummerlappar och eventuella hyrchip.
De som tävlar både lördag och söndag använder samma nummerlappar båda dagarna.
Hyrchipen återlämnas vid målet.
Eventuell efteranmälan på plats görs vid målet.
Målfotolappen skall placeras på vänster sida.
Omklädning Det erbjuds omklädningsrum vid Hällekis Skola
Start- och mål Start: Kinnekullegården, Högkullen, toppen av Kinnekulle. Från Götene tag väg 2727 mot Hällekis, Från Källby/Lidköping tag väg 2714 mot Hällekis.
Mål på toppen, strax innan infart till utsiktstornet.
Starttider Herr Jun/ Seniorer (SWE-Cup)                 09:00 4 x 29,5 km = 118 km
Master samstart (Masterscup)
H30-50
H55-75, D30-60, H/DSport
09:05
 

3 x 29,5 km = 88,5 km
2 x 29,5 km = 59 km
F/P 13-16
P15-16
F13-14, P13-14, F15-16
11:45
2 x 29,5 km = 59 km
1 x 29,5 km = 29,5 km
F/P10-12 12:15 1 x 13 km    = 13 km
Herrar Elit (SWE-Cup) 13:30 5 x 29,5 km = 147,5 km
Damer (SWE-Cup)  14:20 3 x 29,5 km = 88,5 km
Incheckning Incheckning ska göras vid startfållan med ert chip för att registreras som startande och kan göras när som helst under dagen. Här kan ni också kontrollera era chip.
Uppvärmning Uppvärmning på banan är ej tillåten under pågående tävling.
Tävlingsbanan 29,5 km:
Startplatsen på parkeringen vid Kinnekullegården ca 1 km efter mål.
Efter 3,3 km: Vänster
Efter 4,6 km: rakt fram mot Götene
5,7-6,3 km: skarpa kurvor med refuger mitt i vägen
Efter 10,1 km: höger mot Husaby
Efter 13,4 km: höger mot Västerplana
Efter 18,2 km: höger mot Hällekis
Efter 21 km: rakt fram mot Hällekis
Efter 27,1 km: höger mot Högkullen
Refuger/Farthinder Vid Västerplana 18 km ut på varvet finns det 6 st platsbyggda refuger/fartdämpare. De är ca 1,5 meter breda. De är placerade tre och tre växelvis på höger och vänster sida. Se bilder nedan.
Parkering Parkering sker ca 300 m efter mållinjen.
Banmarkering Banan är uppmärkt med gula skyltar med svarta pilar på höger sida av vägen.
Langning Fast langning i backen ca 1500 meter före mål i klasserna Herrar Juniorer/Seniorer, Masters/Sport, Herrar Elit och Damer.
Langning från servicebil enligt kommissaries bestämmande. Langning från bil är inte tillåten i backen upp till mål/varvning (3 km).
Drop-Zone (skräpzon) Enligt Svenska Cykelförbundet tävlingsregler skall skräpzonerna användas. De är uppmärkta med beachflaggor: ”Dropzone Start” och ”Dropzone Stop” och finns på två platser; i anslutning till den fasta langningssträckan och efter ca 13,5 km vid Husaby.
Varje sträcka är ca 100-200 meter och här skall använda cykelflaskor, gelpåsar osv slängas. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET ATT SLÄNGA ICKE BIOLOGISKT NEDBRYTBARA SAKER PÅ ANDRA DELAR AV BANAN. Tänk på att Kinnekulle är ett naturskyddsområde och skräp i naturen ger oss sämre möjligheter att få arrangera cykeltävlingar här i framtiden!
Lagledarmöte Samtliga som vill köra servicebil i klass Herrar Juniorer/Seniorer, Herrar Elit, Damer måste delta på lagledarmöte som hålls i startområdet ändring från inbjudan:
08:00: Herrar Juniorer/Seniorer
12:00: Herrar Elit
12:50: Damer
Spurtpriser Spurtpriser i klasserna Damer och Herrar Elit vid passering av mållinjen enligt nedan.
Damer: efter varv 1 och varv 2
Herrar Elit: efter varv 2 och varv 4
Poäng utdelas till de fyra främsta: 6-4-2-1
Service Lag som vill köra med egen servicebil får göra detta i klasserna Herrar Juniorer, Herrar Elit och Damer. Det är tillåtet för klubbar att dela servicebil. Det finns ingen neutral service.
Närvaro på lagledarmöte är obligatoriskt för de som vill delta med servicebil. För att köra service skall förare ha genomgått och vara godkänd på SCFs servicekurs som ni hittar här: https://scf.se/forbundet/utbildningar/
Prisutdelning Klass
Herr jun/Seniorer
Master
F/P13-16

F/P10-12
Herrar Elit
Damer
Tid
Snarast efter målgång
12:30
14:00
14:00

Snarast efter målgång
Snarast efter målgång
Antal
5
3
Samtliga
Samtliga
5
5
  Svenska Cykelförbundets tävlingsregler, cupregler och trafikförordningen gäller. Deltagande sker på egen risk.
Godkännande Detta PM är godkänt av chefskommissarie Thomas Nilsson