Jurykommuniké

Opassande uppträdande TR 121.040 p29
  • 142 Axel Sonefors, Rembo IK, munitlig varning

Inte hållit händerna på styret TR 1.3.008
  • 201 Elias Augustsson Wändel, Uddevalla CK, muntlig varning
  • 347 Vidar Karlsson, Varbergs MTB, muntlig varning