Etapp 1 XCT, Prolog med bergstempo

Etapp 1 XCT, Prolog med bergstempo

Startnr. Deltagare Distans
603Anders CEDERBERGH50
602Tommy EVALDSSONH50
601Magnus PettersenH50
600Gunnar TÖJRÉNH50
631Henrik WIDESTADHH Senior
630Anders PERSSONH Senior
632Carl AnderssonH Senior
633Tobbe AnderssonH Senior