Svanesunds 3-dagars - etapp 1

Information och anmälan

Fredag
Den 27 augusti 2021
 Information om loppet
Den 27 augusti 2021
Öhströms väg, Svanesund
Svanesund
Sverige
Se karta nedan
www.svanesunds3dagars.se
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
För resultatfrågor e-post: cykel@svanesundsgif.se
1,1 km
Börjar vid 17:00
1,1 km
Börjar vid 17:00
1,1 km
Börjar vid 17:01
1,1 km
Börjar vid 17:01
1,1 km
Börjar vid 17:02
1,1 km
Börjar vid 17:15
1,1 km
Börjar vid 19:16
1,1 km
Börjar vid 17:30
1,1 km
Börjar vid 18:10
1,1 km
Börjar vid 19:15
1,1 km
Börjar vid 18:45
0,6 km
Börjar vid 18:00

Svanesunds 3-dagars - etapp 1

  • Öhströms väg, Svanesund
  • Svanesund
  • Sverige