Lugnet XCO Shortrace

Information och anmälan

Lördag
Den 22 augusti 2020

PM 1 finns här

PM 2 Finns här

Inbjudan finner du här.

Falu CK och Borlänge CK inbjuder i år till två lite större distriktstävlingar under helgen 22-23 augusti. Syftet är givetvis att under säkra förhållanden kunna ge möjligheten att nåla på nummerlapp och spänt rulla fram mot startlinjen igen. Vi bjuder därför in till en avgiftsfri distriktstävling för att stilla allas vår ”race-abstinens” en aning!

Inbjudna distrikt i detta fall är Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Västmanland, Örebro län samt Värmland.

Tävlingarna körs som separata tävlingar inom ramen för Folkhälsomyndighetens restriktioner och SCF:s restriktioner och rekommendationer. Det betyder kort:

  • Enbart föranmälan till tävlingarna
  • Stanna hemma om du känner dig det minsta krasslig
  • Vi kommer att säkra MAX 50 personer ute på tävlingsarenan samtidigt inklusive eventuell publik
  • ALLA utanför tävlingsbanan ansvarar för att hålla avstånd och minimera antalet närvarande
  • Ingen omklädning, servering eller prisceremoni
  • Inga hyrchip finns. Alla deltagare behöver ange sitt personliga chip vid anmälan.

För att vi ska kunna efterleva ovanstående kommer vi att, efter anmälningstidens utgång skapa startgrupper om maximalt 50 cyklister och därefter skapa och kommunicera körschemat för de båda tävlingarna på respektive hemsida. Körschemat kommer att innehålla tydliga tidsramar för när respektive startgrupp ska infinna sig i en särskilt skapad ”insläppsfålla”, när gruppen cyklister släpps ut på banan för träning, när starten går och när vi räknar med att alla i respektive startgrupp ska ha lämnat arenan. Vi kommer att säkra att ALLA deltagare i en startgrupp lämnat arenan (inklusive servicepersonal) innan vi släpper in nästa startgrupp.

22/8 LUGNET XCC Första start 09:40
SHORT TRACK. Etappen avgörs inne på Lugnet Arena. Varvbanan är 1,2 km lång och körs olika antal varv i de olika klasserna och startgrupperna. Körschema med distanser och tider för lördagens tävling på Lugnet  framgår nedan.  P/F9-10 kommer att ha en tävlingstid på ca 10 minuter och Junior/Elit på ca 20 minuter.VARMT VÄLKOMNA till Lugnet XCC och Borlänge XCO 2020 önskar Borlänge CK och Falu CK!


Lördag den 22 augusti 2020

KlasseStartOmgangeOmgang distance
P 9-1009:4021,2 km
F 9-1009:4021,2 km
P 11-1210:3031,2 km
F 11-1210:3031,2 km
F 13-1410:3031,2 km
P 13-1411:3041,2 km
F 15-1611:3041,2 km
Damer 3011:3041,2 km
Damer 4011:3041,2 km
Damer 5011:3041,2 km
Junior Women11:3041,2 km
P 15-1612:3051,2 km
Herrar 3012:3051,2 km
Herrar 4012:3051,2 km
Herrar 5012:3051,2 km
Elit Men13:3081,2 km
Junior Men13:3081,2 km
Nybörjare 6-1014:2021 km


Lördag den 26 september 2020

KlasseStartOmgangeOmgang distance
P 11-1210:3011,2 km
F 11-1210:3011,2 km
F 13-1410:3011,2 km
P 13-1411:3011,2 km
F 15-1611:3011,2 km
Damer 3011:3011,2 km
Junior Women11:3011,2 km
P 15-1612:3011,2 km
Herrar 3012:3011,2 km
Herrar 4012:3011,2 km
Herrar 5012:3011,2 km
Elit Men13:3011,2 km
Junior Men13:3011,2 km

 Information om loppet
Den 22 augusti 2020
Falun
Sverige
Se karta nedan
Anmälan stängd
www.lugnetxco.se
Timing på Svenska Cykelförbundet. Sportstiming är endast ansvarig för registrering.
2 x 1,2 km (2,4 km)
Börjar vid 09:40
2 x 1,2 km (2,4 km)
Börjar vid 09:40
1,2 km
Börjar vid 10:30
3 x 1,2 km (3,6 km)
Börjar vid 10:30
1,2 km
Börjar vid 10:30
3 x 1,2 km (3,6 km)
Börjar vid 10:30
1,2 km
Börjar vid 11:30
4 x 1,2 km (4,8 km)
Börjar vid 11:30
3 x 1,2 km (3,6 km)
Börjar vid 10:30
1,2 km
Börjar vid 10:30
5 x 1,2 km (6 km)
Börjar vid 12:30
1,2 km
Börjar vid 12:30
4 x 1,2 km (4,8 km)
Börjar vid 11:30
1,2 km
Börjar vid 11:30
1,2 km
Börjar vid 11:30
4 x 1,2 km (4,8 km)
Börjar vid 11:30
4 x 1,2 km (4,8 km)
Börjar vid 11:30
4 x 1,2 km (4,8 km)
Börjar vid 11:30
8 x 1,2 km (9,6 km)
Börjar vid 13:30
1,2 km
Börjar vid 13:30
8 x 1,2 km (9,6 km)
Börjar vid 13:30
1,2 km
Börjar vid 13:30
4 x 1,2 km (4,8 km)
Börjar vid 11:30
1,2 km
Börjar vid 11:30
5 x 1,2 km (6 km)
Börjar vid 12:30
1,2 km
Börjar vid 12:30
1,2 km
Börjar vid 12:30
5 x 1,2 km (6 km)
Börjar vid 12:30
1,2 km
Börjar vid 12:30
5 x 1,2 km (6 km)
Börjar vid 12:30
2 x 1 km (2 km)
Börjar vid 14:20

 Facebook

This functionality requires the use of 'Statistics and marketing' cookies, which you have now allowed.
Click here to review your cookie settings

Lugnet XCO Shortrace

  • Falun
  • Sverige