Etapp 1 XCT, Prolog med bergstempo

Jurykommuniké

Jurykommuniké 1

Startat före utsatt tid. 
TR 12.1.040 p57
305 Wilmer Hylén,  Falu CK, tidstillägg 10sekunder
701 Elinore Nilsson, IK Trasten, tidstillägg 1 sekund